Alpengems

Waarneming.nl herkent nu ook op reis in Europa al je natuurfoto’s

Naturalis Biodiversity Center, Waarneming.nl
29-MRT-2022 - Een grote sprong vooruit voor de de automatische beeldherkenning ontwikkeld door Waarneming.nl en Naturalis Biodiversity Center: de software is uitgebreid met soorten uit heel Europa. Dit betekent dat je op vakantie in de Alpen, in Scandinavië of aan de Middellandse Zee nu ook in één klik kan herkennen wat je voor de lens hebt met behulp van ObsIdentify en Waarneming.nl.

De nieuwe versie van de beeldherkenning is getraind met foto’s van soorten uit heel Europa. Er zijn bijna vijfduizend nieuwe soorten opgenomen in de update. In totaal worden ruim 21 duizend soorten nu herkend op alle sites en apps van Waarneming.nl. In de vorige versie kwam je buiten Nederland en België een heel eind met de beeldherkenning, totdat je in een gebied kwam waar de biotopen echt heel anders zijn, zoals in de bergen. Nu kan je daar ook voor veel soorten op hulp rekenen van de beeldherkenning in ObsIdentify en op Observation.org. Met name voor soortgroepen als dagvlinders, libellen en vogels zijn nagenoeg alle Europese soorten opgenomen.

Betrouwbare herkenning

Naast de uitbreiding van het gebied, is de kwaliteit van de beeldherkenning ook verbeterd. Er worden strengere eisen gesteld aan een soort om mee te mogen draaien in het herkenningsmodel. Sommige zeldzame en moeilijk waar te nemen soorten worden daarom niet meer meegenomen. De software maakt om die reden minder fouten en dat maakt de resultaten voor herkenningen in heel Europa betrouwbaarder.

De alpenkauw, purperlibel en apollovlinder zijn voorbeelden van soorten die nu herkend worden door de beeldherkenning

Herkenning levensstadium

Kort voor de uitbreiding van soorten is er ook een andere nieuwe functie aan de beeldherkenning toegevoegd: bij de meeste insecten wordt naast de soort ook het levensstadium geïdentificeerd. "Met levensstadium bedoelen we of je bijvoorbeeld een dagpauwoog als rups of als vlinder hebt gezien," legt Jolien Morren-van der Aa van Waarneming.nl uit. "Veel insecten maken een metamorphose door in hun leven. Waar een dier zich bevindt in de ontwikkeling hangt af van de tijd in het jaar. Informatie over het levensstadium is waardevol om door te geven bij een waarneming en sinds kort helpt de beeldherkenning hier ook bij."

Nuttig hulpmiddel

Morren-van der Aa is enthousiast over de nieuwe update, maar geeft aan dat je als gebruiker ook kritisch dient te blijven: "De automatische beeldherkenning is een fantastisch hulpmiddel, maar voor een juiste identificatie moet je altijd meekijken. Beoordeel zelf de voorgestelde soorten door jouw foto te vergelijken met al goedgekeurde foto’s op het platform. Let extra goed op bij zeldzame soorten en langs de grenzen van Europa, waar de beeldherkenning mogelijk minder betrouwbaar is. Hou er rekening mee dat van sommige soortgroepen, zoals planten, sprinkhanen en wantsen, maar een beperkt deel van de Europese soorten is opgenomen."

Toekomstplannen

Een digitaal instrument zoals automatische beeldherkenning is nooit af. Er worden elke dag nieuwe foto’s geupload op Waarneming.nl waarmee de beeldherkenning beter kan worden gemaakt. Waarneming.nl en Naturalis Biodiversity Center hebben de ambitie om komende jaren het aantal aanwezige soorten in de software verder uit te breiden. Op dit moment wordt de soort geïdentificeerd op basis van alleen de foto, maar de locatie van een waarneming is ook veelzeggend. "Komende periode wordt eraan gewerkt om ook deze informatie te gebruiken bij het automatisch identificeren van soorten," aldus Morren-van der Aa.

Verdere informatie

De beeldherkenningsoftware NIA wordt gebruikt op Waarneming.nl, Waarnemingen.be en Observation.org en in de apps ObsIdentify (Android en Apple), iObs (Apple) en ObsMapp (Android). Waarnemen is niet alleen leuk, je helpt ook om de natuur beter in kaart te brengen. Waarneming.nl stelt de verzamelde waarnemingen beschikbaar aan de wetenschap voor onderzoek, waarmee we de natuur beter leren kennen en kunnen beschermen.

Tekst: Jolien Morren-van der Aa, Waarneming.nl
Foto’s: Wouter Oe (leadfoto: alpengems); Herman Blockx; Koos Biesheuvel; Bernd Flicker