bruinvis op snijtafel RICHARD WITTE

Sterfte bruinvissen nader onderzocht

Zoogdiervereniging
14-APR-2009 - Met man en macht wordt gezocht naar de oorzaken van het hoge aantal bruinvissen dat afgelopen winter aanspoelde aan de Nederlandse kust. Ook Europa biedt steun aan.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 14 april 2009

Met man en macht wordt gezocht naar de oorzaken van het hoge aantal bruinvissen dat afgelopen winter aanspoelde aan de Nederlandse kust. Ook Europa biedt steun aan.

Sinds november zijn vele dode bruinvissen aangespoeld aan de Nederlandse kust. Er is sectie gepleegd op een aantal bruinvissen om mogelijke oorzaken te achterhalen. Dit onderzoek is gedaan door de landelijke politiedienst samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut. Binnenkort worden de resultaten van de onderzoeken bekend gemaakt.

In de maanden december, januari en februari spoelden er 100 bruinvissen dood aan aan de Nederlandse kust. Ruim 30 exemplaren hiervan waren ernstig beschadigd en veelal totaal aan flarden. De bruinvissen waren in vrijwel alle gevallen vet, waaruit blijkt dat de dieren tot hun dood in een uitstekende conditie verkeerden. Gedacht wordt aan bijvangsten van bruinvissen in de visserij voor onze kust. Ook andere oorzaken kunnen echter niet worden uitgesloten.

De Europese commissaris Borg van Visserij heeft toegezegd Nederland te ondersteunen in verder onderzoek naar de sterfte, en het nemen van maatregelen om nieuwe slachtoffers te voorkomen. De Europese hulp komt in aanvulling op de onderzoeken die al lopen.

Zie ook het natuurbericht 'Bruinvis-drama voor de Nederlandse kust…' uitgegeven op 6 maart 2009.

Bron: ANP via www.Nu.nl en Koninklijk NIOZ, Wageningen-IMARES, Ecomare, Naturalis en het Productschap Vis via www.NIOZ.nl
Foto: (C) Richard Witte van den Bosch