Grauwe Gors

Akkervogels op rand van uitsterven

24-APR-2009 - Het gaat niet goed met de akkervogels in Nederland. Soorten als veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors zijn met meer dan 90% afgenomen sinds de jaren zestig. Gele kwikstaart, kneu en graspieper zijn sinds die tijd gehalveerd. Agrarisch natuurbeheer kan uitkomst bieden, maar daar moeten wel voldoende financiële middelen tegenover staan. Vandaag en morgen komen op initiatief van Vogelbescherming Nederland boeren, beleidsmakers en natuurbeschermers in Lelystad bijeen om naar oplossingen te zoeken voor het redden van onze akkervogels.

Bericht uitgegeven op vrijdag 24 april 2009

Het gaat niet goed met de akkervogels in Nederland. Soorten als veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors zijn met meer dan 90% afgenomen sinds de jaren zestig. Gele kwikstaart, kneu en graspieper zijn sinds die tijd gehalveerd. Agrarisch natuurbeheer kan uitkomst bieden, maar daar moeten wel voldoende financiële middelen tegenover staan. Vandaag en morgen komen op initiatief van Vogelbescherming Nederland boeren, beleidsmakers en natuurbeschermers in Lelystad bijeen om naar oplossingen te zoeken voor het redden van onze akkervogels.

 
 

Grauwe gors

Onderzoek toont aan dat agrarisch natuurbeheer uitkomst kan bieden. De aanleg van brede akkerranden zal leiden tot hogere dichtdeden van onder meer veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Het laten overstaan van granen resulteert in hoge aantallen grauwe gors, kneu, geelgors en veldleeuwerik in de wintermaanden. Bijkomend voordeel van deze maatregelen is dat ze goed inpasbaar zijn in de gangbare bedrijfsvoering van akkerbouwers. In het Programma Beheer is echter onvoldoende budget voor akkervogels beschikbaar.

Op 24 en 25 april organiseert Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Provincie Flevoland, het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief het symposium ‘Akkervogels aan zet!’ Daar worden belangrijke resultaten van beschermingsactiviteiten voor akkervogels in Nederland en België besproken. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe akkervogels een prominentere plek kunnen krijgen binnen agrarisch natuurbeheer.

Bron: Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied