Ortolaan, wikipedia, no copyright

Akkervogels tussen wal en schip

Vogelbescherming Nederland
14-DEC-2008 - Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl de aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. De situatie is alarmerend genoeg, maar helaas vallen de akkervogels tussen wal en schip.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zondag 14 december 2008

Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl de aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. De situatie is alarmerend genoeg, maar helaas vallen de akkervogels tussen wal en schip.

 
  Ortolaan. Figuur: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Nauman
Vogels van het boerenland hebben het moeilijk. Uit recente cijfers blijken hun aantallen in Europa met vijftig procent te zijn afgenomen. Voor de weidevogels betekent dit slechte nieuws in ieder geval dat er serieus wordt nagedacht over manieren om deze groep vogels te helpen. Voor de akkervogels is er helaas weinig aandacht.

Toch bepaalden de akkervogels tot de jaren tachtig de sfeer op het platteland. Daarna volgde er een cultuuromslag. Boerenbedrijven veranderden drastisch en dat had gevolgen voor het landschap en voor de dieren die er leven. Overwinterende akkervogels voeden zich vooral met zaden en granen, maar die zijn door de efficiëntere oogstmethoden en het onderploegen van gewasresten tegenwoordig steeds moeilijker te vinden. Hele gewone soorten, die typisch bij Nederland horen, zijn daardoor bijna ongemerkt uit het landschap verdwenen. Soorten als de veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart komen steeds minder voor.

 
  Grauwe gors.
Figuur: Ferdinand von Wright, Svenska fåglar

Vogelbescherming Nederland roept boeren, terreinbeherende organisaties, natuurbeschermers en de overheid op om de handen ineen te slaan en akkervogels te hulp te komen. Daarom heeft Vogelbescherming een brochure uitgegeven met praktische tips om de akkervogels te redden. Nu het nog kan.

De brochure is gratis aan te vragen via www.vogelbescherming.nl

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland