Gewone vogelmelk
Foto: Wout van der Slikke

Gewone vogelmelk fraait bermen op

FLORON
18-MEI-2009 - Gewone vogelmelk is een wettelijk beschermde plant die rond deze tijd volop in bloei staat. Vanwege die beschermde status is het van belang de precieze vindplaatslocaties van deze fraaie voorjaarsbloeier te kennen. Geef je waarnemingen dus door op telmee.nl!

Bericht uitgegeven door FLORON op maandag 18 april 2009

Gewone vogelmelk is een wettelijk beschermde plant die rond deze tijd volop in bloei staat. Vanwege die beschermde status is het van belang de precieze vindplaatslocaties van deze fraaie voorjaarsbloeier te kennen. Geef je waarnemingen dus door op telmee.nl!

 
 
Gewone vogelmelk werd tot voor kort tot de leliefamilie gerekend, maar is recentelijk met een aantal andere soorten als asperge, dalkruid en salomonszegel in een aparte groep ondergebracht, de aspergefamilie. De vertegenwoordigers in Nederland van zowel de leliefamilie als de aspergefamilie zijn allemaal overblijvende planten. Ze hebben reservevoedsel opgeslagen in een bol of wortelstok waarmee ze winter en zomer kunnen overleven. Bloeien doen ze bijna allemaal in het voorjaar. Gewone vogelmelk ook. In de tweede helft van de lente verschijnen aan de schermvormige bloemtros de stervormige witglanzende bloemen. De buitenkant ervan is groen met witte randen. Die kleurcombinatie komt terug in de smalle lijnvormige bladen die overwegend groen zijn, maar bij volwassen exemplaren een witte middenstreep hebben.

Het verspreidingsgebied strekt zich uit over heel Nederland, maar vooral in het rivierengebied, de hollandse kustregio en de oostelijke delen van Gelderland en Twente. Gewone vogelmelk zul je vooral in bermen aantreffen. Waar af en toe in de grond gerommeld wordt kan de plant zich via bollen uitbreiden. Daar moet zij het ook van hebben, want hoewel soms zaadzetting plaatsvindt, brengen eventuele kiemplantjes het in onze streken niet tot volwassen plant. Behalve in bermen en graslanden komt gewone vogelmelk ook in loofbossen voor op vochthoudende wat open grond.

Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON.