Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)www.ivnvechtplassen.org

Blauwe kiekendief knijpt er bijna tussenuit

Sovon Vogelonderzoek Nederland
26-MEI-2009 - De blauwe kiekendief en de Waddeneilanden horen bij elkaar. Decennia lang was dit het geval, maar de laatste jaren wordt de broedpopulatie steeds kleiner. De afgelopen vijf jaar is het aantal broedparen gehalveerd. Als we niet uitkijken knijpt de vogel er langzaam tussenuit, als een oude (kieken)dief...

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 26 mei 2009

De blauwe kiekendief en de Waddeneilanden horen bij elkaar. Decennia lang was dit het geval, maar de laatste jaren wordt de broedpopulatie steeds kleiner. De afgelopen vijf jaar is het aantal broedparen gehalveerd. Als we niet uitkijken knijpt de vogel er langzaam tussenuit, als een oude (kieken)dief...

Bij blauwe kiekendieven (Circus cyaneus) denk je aan de Waddeneilanden. Al decennialang is hier de enige Nederlandse broedpopulatie van betekenis gehuisvest. Helaas is dit aantal de laatste jaren in een vrije val geraakt. Afgelopen jaar nam het aantal broedparen met maar liefst 19% af. Met 29 paar is de stand inmiddels exact gehalveerd ten opzichte van vijf jaar geleden. SOVON probeert sinds 2004 met gericht onderzoek in het broedseizoen de oorzaken van deze achteruitgang te ontrafelen. Het blijkt dat de conditie van de jongen regelmatig onder de maat is en dat er in sommige jaren gemiddeld genomen te weinig prooidieren beschikbaar zijn. We denken dat de overleving buiten het broedseizoen is afgenomen en dat jonge vogels zich elders vestigen.

Jaarrond zijn de omstandigheden in Nederland er voor muizenetende roofvogels als blauwe kiekendief niet beter op geworden. Het in 2005 gestarte kleurringproject laat zien dat op sommige eilanden niet of nauwelijks jonge vogels terugkeren. De naburige populatie op de Duitse Waddeneilanden heeft met 30 tot 50 paar al jaren een redelijk stabiel niveau. Afgelopen jaar werd het eerste bewijs geleverd van uitwisseling met deze populatie. Een broedend vrouwtje op Baltrum bleek drie jaar eerder op Schiermonnikoog te zijn geboren. Mogelijk kunnen in de toekomst de in Duitsland geboren vogels, die inmiddels ook gekleurringd worden, onze populatie van vers bloed voorzien.

Kijk op www.sovon.nl voor meer informatie over de teloorgang van de blauwe kiekendief in Nederland.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland (met dank aan SOVON's blauwe kiekendievenonderzoekers)
Foto: IVN Vecht & Plassengebied