landelijke dag

Landelijk Dag SOVON volledig online

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-NOV-2021 - Ook dit jaar is de Landelijke Dag van Sovon volledig online. Op zaterdag 27 november kun je een uitgebreid lezingenprogramma verwachten over onder meer roofvogels, insecteneters en vogelbescherming.

Blauwe KiekendiefEen van thema's van de Landelijke Dag is roofvogels. Zo zal Raymond Klaassen vertellen over de Blauwe Kiekendief die hard op weg is om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?

Insecteneters

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) verzorgt ook dit jaar een deel van de lezingen. Vogelonderzoekers gaan in op verschillende aspecten van insectenetende vogels. We weten inmiddels dat insecten de afgelopen decennia sterk in aantal zijn afgenomen in Nederland en de omringende landen. Dit is belangrijke kennis, ook voor vogelonderzoekers. Eelke Jongejans van de Radboud Universiteit zal in zijn lezing aandacht besteden aan deze trend. Nemen alle soorten insecten even sterk af, en gebeurt dat overal? En snappen we ondertussen welke factoren hebben bijgedragen aan de insectenafname? Christiaan Both van de Rijksuniveriteit Groningen zet daar in zijn lezing een vreemde paradox tegenover. Want bij veel insectenetende vogelsoorten is namelijk nauwelijks afname te zien in de afgelopen decennia.

Boekenhoek

Rond de Landelijke Dag verschijnen er ook veel prachtige boeken over vogels. Zo presenteren we Verschenen of verdwenen over 120 jaar broedvogels in beweging, en de Veldgids Vogels Vergelijken over lastige duo's. Daarnaast zijn er interviews met de auteurs van de Avifauna ZeelandicaVogelaars (nooit) uitgevogeldDe Knobbelzwaan en De Wilde Eend.  

Meld je gratis aan

  • De Landelijke Dag is voor iedereen toegankelijk. Na aanmelden krijg je vanzelf informatie toegestuurd over hoe je de dag kunt bijwonen. Meld je eenvoudig aan op de website van Sovon.  

De Landelijke Dag wordt georganiseerd door Sovon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en Vogelinformatiecentrum Texel. Hoofdsponsoren zijn Meopta en Bynolyt.

Tekst: SOVON
Foto's: SOVON; Piet Munsterman, Saxifraga