weerschijnvleugel

Grote weerschijnvlinder in Friesland

De Vlinderstichting
15-JUL-2009 - De grote weerschijnvlinder is een zeldzame soort die voornamelijk in Noord-Brabant en Twente werd gezien. De afgelopen jaren kwamen er steeds meldingen uit Zuid Friesland, Noordwest Overijssel en de Noordoostpolder. Dit jaar blijken ze daar echt flinke populaties te hebben, bijvoorbeeld in de Lindevallei.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op woensdag 15 juli 2009

De grote weerschijnvlinder is een zeldzame soort die voornamelijk in Noord-Brabant en Twente werd gezien. De afgelopen jaren kwamen er steeds meldingen uit Zuid Friesland, Noordwest Overijssel en de Noordoostpolder. Dit jaar blijken ze daar echt flinke populaties te hebben, bijvoorbeeld in de Lindevallei.

Vrijdag 3 juli maakte Gerrit Tuinstra van de Vlinderwerkgroep Friesland een wandeling door de Lindevallei in Friesland. In dit gebied, dat beheerd wordt door het Fryske Gea, zou de volgende dag een excursie plaatsvinden met speciale aandacht voor de grote weerschijnvlinder. En dat pakte succesvoller uit dan verwacht! “Ik zag grote weerschijnvlinders op verschillende plekken. Soms een enkel exemplaar, regelmatig twee bij elkaar en zelfs een keer vier stuks tegelijk boven een eik en wat elzen.”, aldus Gerrit Tuinstra. “Ook zaterdag tijdens de excursie zagen we weer veel grote weerschijnvlinders; de hele groep heeft ze goed kunnen bekijken. Meestal vrij hoog en rondvliegend; maar eentje zat drinkend op een populierenstam. Er zijn prachtige foto's gemaakt.”

Waarschijnlijk herbergt het gebied van het Fryske Gea een goede populatie grote weerschijnvlinders. De afgelopen jaren was al bekend dat er een populatie moest zitten, maar dat die zo groot zou zijn werd niet verwacht. Er is in Nederland geen locatie bekend waar je deze aantallen grote weerschijnvlinders kunt zien. Spectaculair dus!

Ook van andere locaties komen waarnemingen van de grote weerschijnvlinder; onder andere van verschillende plekken in Groningen.

Tekst: Dick Groenendijk (De Vlinderstichting) & Gerrit Tuinstra (Vlinderwerkgroep Friesland)
Foto's: Gerrit Tuinstra