kaal stofzaad

Zeldzame plant stofzaad in Voorsterbos

12-AUG-2009 - Tijdens paddenstoelenonderzoek in het Voorsterbos is een groeiplaats van het zeldzame stofzaad ontdekt. Tientallen exemplaren van deze plant groeien in een gedeelte van het Flevolandse bos. Stofzaad is eerder aangetroffen in de duinen tussen Haarlem en Alkmaar en op de Waddeneilanden. Recente waarnemingen in het binnenland zijn uitzonderlijk. Stofzaad staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten in de rubriek ‘zeer zeldzaam en sterk afgenomen’.

Bericht uitgegeven op woensdag 12 augustus 2009

Tijdens paddenstoelenonderzoek in het Voorsterbos is een groeiplaats van het zeldzame stofzaad ontdekt. Tientallen exemplaren van deze plant groeien in een gedeelte van het Flevolandse bos. Stofzaad is eerder aangetroffen in de duinen tussen Haarlem en Alkmaar en op de Waddeneilanden. Recente waarnemingen in het binnenland zijn uitzonderlijk. Stofzaad staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten in de rubriek ‘zeer zeldzaam en sterk afgenomen’.

Kalkrijk zand
Stofzaad dankt haar naam aan het feit dat het zaad van de plant zo fijn als stof is. Hierdoor kan het gemakkelijk door de lucht worden verplaatst. Dat verklaart misschien dat de plant nu zo ver van de kust is aangetroffen. Toch blijft de vondst bijzonder, omdat stofzaad hoge eisen stelt aan de leefomgeving. Alleen op een met bomen of struiken begroeide kalkrijke bodem kan de plant zich handhaven.
Stofzaad is een mysterieuze plant. Het is één van de weinige planten in Nederland zonder bladgroen. De wortels van de overwegend bleekgele plant zijn vergroeid met schimmels die op hun beurt weer een samenleving vormen met bomen.

Enthousiast
Natuurmonumenten is enthousiast over de bijzondere vondst. Het Voorsterbos ontwikkelt zich razendsnel tot een ‘volwassen’ bos met een grote rijkdom aan planten- en diersoorten. De laatste jaren kon Natuurmonumenten hier geregeld melding maken van bijzondere vondsten. "Het Voorsterbos heeft grote potenties voor de toekomst", aldus boswachter Ruben Kluit.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Wikimedia_Commons