boommarter

Boommarters in Noord-Brabant

Zoogdiervereniging
29-AUG-2009 - Al tientallen jaren is het de vraag of er nog een zich voortplantende populatie boommarters in Noord-Brabant leeft. Gedacht werd dat ze in de vorige eeuw uit Noord-Brabant verdwenen waren. Incidenteel werd er nog een verkeersslachtoffer gevonden. Aangenomen werd dat dit zwervende dieren uit België waren.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 29 augustus 2009

Al tientallen jaren is het de vraag of er nog een zich voortplantende populatie boommarters in Noord-Brabant leeft. Gedacht werd dat ze in de vorige eeuw uit Noord-Brabant verdwenen waren. Incidenteel werd er nog een verkeersslachtoffer gevonden. Aangenomen werd dat dit zwervende dieren uit België waren.

De laatste jaren werd er af en toe nog een levende marter waargenomen, maar het bleef onduidelijk of het om boommarters dan wel steenmarters ging. De steenmarter is de laatste tien jaar namelijk bezig Noord-Brabant opnieuw te koloniseren vanuit Noord-Limburg, de Peel en België. Zekere waarnemingen van boommarters op de Brabantse Wal zijn uit het verleden niet bekend.

Onderzoek met cameravallen op de Brabantse Wal ten oosten en zuiden van Bergen op Zoom heeft verrassende resultaten opgeleverd. In de bossen direct ten oosten van Bergen op Zoom werden in juli boommarters gefotografeerd en op video vastgelegd. Vrijwilliger Ronald van Os was aangenaam verrast toen hij in het veld de opnamen bekeek en marters zag. Even was er nog de twijfel boom- of steenmarter, maar met name de kleurenfoto’s laten duidelijk boommarters zien. De opnamen op een terrein van het Brabants Landschap laten ook een jonge boommarter zien. Er is dus zeker voortplanting.

Mogelijk hebben de boommarters vanuit de nabij gelegen Kalmthoutse Heide in België de bossen van de Brabantse Wal opnieuw veroverd. Hier is waarschijnlijk altijd een kleine populatie aanwezig geweest. In januari 2009 lukte het onderzoekers van het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek om in een gebied ten oosten van de Kalmthoutse Heide een boommarter met een cameraval te fotograferen. Het kan ook heel goed zijn dat in het aangrenzende Nederland altijd zeer kleine aantallen boommarters overleefd hebben.

Het onderzoek met cameravallen wordt voortgezet in meer oostelijke richting in de omgeving van Rucphen en Zundert. Binnenkort worden ook in het veel oostelijker in Noord-Brabant gelegen gebied De Maashorst cameravallen geplaatst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Zoogdiervereniging in samenwerking met lokale vrijwilligers, Het Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Gegevens Autoriteit Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kader van het verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren. Tevens wordt steun ontvangen van het project Zoogdieratlas Noord-Brabant.

Bekijk ook het filmpje over de Brabantse boommarters op ZoogdierTV.

Tekst: Chris Achterberg, de Zoogdiervereniging
Foto: Cameraval boommarter Brabantse Wal
Video: videobeelden worden binnenkort gepubliceerd op www.zoogdiertv.nl