Kat met muis

Verwilderde katten in natuurgebieden

4-SEP-2009 - Huiskatten, gewoonweg achtergelaten of door hun eigenaar uit het oog verloren, verwilderen vaak uiteindelijk in natuurgebieden. Het gebeurt regelmatig dat mensen hun kat of poes meenemen op vakantie, bijvoorbeeld naar Texel. Ze laten daar hun kat los lopen, en als ze naar huis gaan, is het dier niet meer te vinden. De kat is de weg kwijt of geeft de voorkeur aan het leven in de vrije natuur. Ook worden dieren moedwillig achtergelaten in de natuur.

Bericht uitgegeven op vrijdag 4 september 2009

Huiskatten, gewoonweg achtergelaten of door hun eigenaar uit het oog verloren, verwilderen vaak uiteindelijk in natuurgebieden. Het gebeurt regelmatig dat mensen hun kat meenemen op vakantie, bijvoorbeeld naar Texel. Ze laten daar hun kat los lopen, en als ze naar huis gaan, is het dier niet meer te vinden. De kat is de weg kwijt of geeft de voorkeur aan het leven in de vrije natuur. Ook worden dieren moedwillig achtergelaten in de natuur.

Maar net als in de eigen tuin, heeft een kat grote invloed op de aanwezigheid van andere dieren in de omgeving. Brits onderzoek laat zien dat zeer grote aantallen vogels, kleine zoogdieren en andere dieren slachtoffer worden van de huiskat.

Rode lijst
Zeker onder bodembroedende vogels kan een kat veel schade aanrichten. Veel van de in het Nationaal Park Duinen van Texel op de grond broedende vogels staan op de Rode lijst van bedreigde broedvogels of zijn doelsoort van het natuurbeschermingsprogramma Natura 2000. Door het nagenoeg ontbreken van niet-vliegende roofdieren is hier het aantal op de grond broedende vogels, zoals lepelaars, bergeenden, eidereenden en wulpen, zeer groot.

Daarnaast eten verwilderde katten ook konijnen waarvan door verschillende ziektes de stand toch al veel lager is dan voor een gezond duinsysteem wenselijk is. Maar ook jonge hazen en muizen, woelmuizen en spitsmuizen staan op hun menu, waarmee zij voedselconcurrent zijn voor zeldzame roofvogels als de blauwe kiekendief en de velduil.

Chip
Natuurbeheerders hebben geen andere keus dan de verwilderde katten in natuurgebieden te vangen en af te laten maken. Dit is eigenlijk onnodig, vindt Staatsbosbeheer. Als katteneigenaren goed op hun huisdier zouden letten, en ze thuis zouden houden, scheelt dat een hoop dierenleed. De dieren komen dan niet in natuurgebieden terecht waar ze vele dieren doden en ingrijpen in een natuurlijk proces.

Of voorzie een huiskat van een chip. Daarop is namelijk af te lezen van wie de kat is en zo kan een kwijtgeraakt dier worden terugbezorgd aan de eigenaar. In het Nationaal Park Duinen van Texel wordt een chiplezer als extra controle gebruikt om vast te stellen of een gevangen kat een verwilderde kat is of een huiskat.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Peter Twisk