Pronsteelboleet
Boletus calopus
M.W.Boomsluiter
23-OKT-2009 - Veel zeldzame soorten paddenstoelen worden gevonden langs met bomen beplante lanen en wegen. Ze worden daar echter bedreigd door allerlei maatregelen en gebrek aan kennis bij wegbeheerders.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op vrijdag 23 oktober 2009

Veel zeldzame soorten paddenstoelen worden gevonden langs met bomen beplante lanen en wegen. Ze worden daar echter bedreigd door allerlei maatregelen en gebrek aan kennis bij wegbeheerders.

Bermen
Veel van de in Nederland zeldzame paddenstoelen komen tegenwoordig voornamelijk voor langs met bomen beplante lanen en wegen. Een aantal van hen wordt zelfs uitsluitend hier gevonden. Toch wordt er heel weinig rekening met hen gehouden. Niet veel wegbeheerders beseffen dat relatief kleine ingrepen, zoals het schrapen van bermen, van grote invloed is op hun voortbestaan. Om maar niet te spreken over graafwerkzaamheden ten behoeve van het leggen van leidingen en het kappen van bomen.

Mycorhiza paddenstoelen
De meeste paddenstoelen die in bermen voorkomen groeien samen met de bomen die hier geplant zijn, zoals Eiken, Beuken en Berken. Het zijn mycorhizapaddenstoelen. Het kappen van deze bomen leidt dan ook binnen een jaar tot het verdwijnen van de hen begeleidende paddenstoelen. Let wel, bomen die aangetast zijn door de reuzenzwam en andere parasieten zijn een heel andere zaak. Deze aangetaste bomen leveren een gevaar op voor het wegverkeer en het ligt voor de hand deze zo snel mogelijk te laten verwijderen. Paddenstoelen zoeken de bermen op omdat de wind er vrij spel heeft en het blad daarom niet ophoopt, zoals in veel van onze bossen het geval is. Deze soorten kunnen daar niet goed tegen. Tevens zijn bermen vaak de enige schrale en onbemeste plekken op ons overbemeste platteland.

Behoud door onderhoud
Paddenstoelenrijke bermen behoud je door 1 a 2 keer per jaar te maaien en vooral het maaisel af te voeren. Zorg verder dat opslag op tijd verwijderd wordt en dat er ook geen dode takken blijven liggen. Hierdoor zal er ook minder blad ophopen. Zorg dat er niet op de bermen gereden of geparkeerd wordt. Let ook op de keuze van laanbomen bij voorbereidingen tot planten. Bomen als Eik, Beuk en Berk leveren veel paddenstoelen op. De Es en Paardenkastanje daarentegen niet.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging

Foto boven Pronksteelboleet
Foto onder Koraalzwam