Slechtvalk PGC Photo, This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States Federal Government

Slechtvalk: koning van de winter

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-NOV-2009 - Het gaat goed met de slechtvalk in Nederland. Er zijn nu in (bijna) alle provincies van ons land broedparen gevonden, terwijl dat er in 1986 nog maar één betrof. In deze tijd van het jaar zijn de vogels nog vaker te zien dan tijdens het broedseizoen omdat er overwinteraars uit het noorden zijn bijgekomen.
Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op maandag 16 november 2009 

Het gaat goed met de slechtvalk in Nederland. Er zijn nu in (bijna) alle provincies van ons land broedparen gevonden, terwijl dat er in 1986 nog maar één betrof. In deze tijd van het jaar zijn de vogels nog vaker te zien dan tijdens het broedseizoen omdat er overwinteraars uit het noorden zijn bijgekomen.

Dat het goedgaat met de slechtvalk betekent oppassen geblazen voor bijna alle andere vogelsoorten. De slechtvalk is namelijk de absolute koning onder de vogels. Met speels gemak plukt hij een wintertaling uit de lucht en als hij erge honger heeft zelfs een brand- of rotgans; soorten die eigenlijk groter zijn dan hijzelf. Geen enkele vogelsoort is veilig als de slechtvalk in de buurt is. Slechtvalken zijn in staat om zich met zo’n 350 kilometer per uur uit de lucht te laten vallen om zich letterlijk op een prooi te kunnen storten.

Slechtvalken komen op steeds meer plekken in ons land tot broeden en in de winter wordt het broedbestand nog aangevuld met overwinteraars uit het noorden. Inmiddels zijn er in alle provincies een of meer broedparen aanwezig. Bij gebrek aan natuurlijke hoge rotsen om te broeden hebben slechtvalken hoge torens en elektriciteitsmasten geaccepteerd als vervanging. De Werkgroep Slechtvalk Nederland is zeer actief met het plaatsen van nestkasten op geschikte plekken: dat leverde tot 2006 al tenminste 32 broedparen op. De groei heeft zich na 2006 gestaag voortgezet met op steeds meer plekken nieuwe paren. En dan te bedenken dat er in 1986 nog slechts sprake was van één broedpaar.

Wilt u zelf ook wel eens een slechtvalk zien, dan zijn de Waddeneilanden in deze tijd van het jaar aan te bevelen. Alleen al op Terschelling overwinteren er een paar met een vaste overwinteraar op de Brandaris in West-Terschelling. Als u daar door het dorp loopt in de buurt van de Brandaris kan het gebeuren dat u een dode, half afgekloven waterral of goudplevier aantreft. Een blik naar boven kan zomaar een duttende slechtvalk opleveren in een van de ramen.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Joe Kosack, PGC Photo