Dwergmuis

Groene Jonker favoriet bij dwergmuis

4-DEC-2009 - Uit veldonderzoek van 20 en 21 november blijkt dat er flinke aantallen dwergmuizen in de Groene Jonker leven. Na het succes van de (broed)vogels afgelopen jaar geeft deze kritische muizensoort aan dat de nieuwe natuur van de Groene Jonker ook voor kleine zoogdieren werkt.

Bericht uitgegeven op vrijdag 4 december 2009

Uit veldonderzoek van 20 en 21 november blijkt dat er flinke aantallen dwergmuizen in de Groene Jonker leven. Na het succes van de (broed)vogels afgelopen jaar geeft deze kritische muizensoort aan dat de nieuwe natuur van de Groene Jonker ook voor kleine zoogdieren werkt.

Veldonderzoek naar kleine zoogdieren
In opdracht van Natuurmonumenten heeft de Zoogdiervereniging een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van kleine zoogdiersoorten in de Groene Jonker. Na een voorbereidingstijd van een aantal dagen zijn er op 20 en 21 november honderd vallen (“live traps”) in het gebied geplaatst. De muizen werden hierin levend gevangen. Twee keer per dag werd het aantal muizen per soort vastgesteld. Daarna werden de diertjes weer vrijgelaten. 


 
Nieuwe natuur Groene Jonker succesvol
Tijdens deze twee dagen werd er totaal 152 keer een muis gevangen. Naast 45 veldmuizen en kleine aantallen bosspitsmuizen en bosmuizen, werd er 103 keer een dwergmuis gevangen. Deze muizen houden van ruige natuurterreinen, die steeds zeldzamer worden in Nederland. Daarom zijn dwergmuizen één van de doelsoorten van het natuurnetwerk de Ecologische hoofdstructuur (EHS). In een dergelijk netwerk kunnen planten en dieren beter overleven. De Groene Jonker is in 2007 aangelegd als deel van de EHS. De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden binnen het natuurgebied 'Bovenlanden Kromme Mijdrecht' naast de Nieuwkoopse Plassen in Zuid Holland. Het grote aantal dwergmuizen in de Groene Jonker geeft aan hoe succesvol de nieuwe natuur hier is. Deze soort reageert blijkbaar, als voorloper van andere soorten, heel snel op de aanleg van nieuw leefgebied. Natuurmonumenten voert momenteel ook campagne voor de EHS.

Kleine muis
Dwergmuizen (Micromys minutus) zijn de kleinste knaagdieren van Europa. Ze wegen 4 tot 12 gram en kunnen hierdoor goed in grassen en in riethalmen klimmen. Bij het klimmen gebruiken de diertjes niet alleen hun poten, maar ook hun staart. De dwergmuis vlecht op verschillende plaatsen nestjes in de gras- of rietvegetatie, waar ze slapen of jongen grootbrengen. Bij een bezoek aan de Groene Jonker kunt u langs het wandelpad misschien wel een nestje vinden van de dwergmuis. Raak ze alstublieft niet aan, er kunnen nog jongen in zitten.

Bronnen: Natuurmonumenten en De Zoogdiervereniging
Foto: Rob Koelman