Dwergmuis in huis

Dwergmuis in huis

Zoogdiervereniging
2-MRT-2017 - Een dwergmuis zie je niet vaak. Als je weet waar en waarnaar je moet zoeken, kan je in het najaar de nesten nog wel vinden, maar een ontmoeting met een dwergmuis is lastiger te regelen. Des te leuker dus als de dwergmuis bij jou thuis op bezoek komt.

Een muis in huis; de gemiddelde Nederlander vindt dat vies, eng of op zijn minst vervelend. Veel zoogdierliefhebbers zien het als een uitdaging: Welke muis of spitsmuis zou het zijn? Een huismuis, gewone bosmuis, huisspitsmuis of....... een dwergmuis!??

Het overkwam de bewoners van een rijtjeshuis in natuurgebied de Blauwe kamer in Wageningen vorige week. De dwergmuis liep ’s avonds laat door de huiskamer, terwijl de kat nog rustig op de vensterbank zat. Dus hebben de bewoners eerst maar snel de kat buiten de kamer gezet. Hoe speciaal het ook is om een dwergmuis in je huis te hebben, het leek de bewoners  toch beter om de muis te vangen en buiten te zetten. Enigszins opgejaagd klom de dwergmuis, zoals hij in zijn natuurlijke habitat in plantenstengels klimt, via een adaptersnoer en een verlengsnoer bovenop de boekenkast. Daarna klom hij via dezelfde snoeren weer van de boekenkast naar de vensterbank, waar een aantal minuten eerder de kat nog zat. Uiteindelijk kon de muis gevangen en buiten gezet worden.

Dwergmuis in huis

Dwergmuizen komen vooral voor in moerasgebieden en oeverzones met een hoge vegetatie van riet en zeggen, maar ook in hooilanden, tarweakkers, heggen, braamstruwelen en hoge kruidlagen in bossen. 's Winters trekken dwergmuizen naar drogere gebieden. Het opzoeken van menselijke bebouwing, behalve misschien boerderijen met graanvoorraden, wordt niet veel vermeld. Anders is dat bijvoorbeeld in Oxford, Engeland, waar dwergmuizen in de stad voorkomen op plekken met hoog gras, kerkhoven en dichtbegroeide tuinen. Ook in andere Engelse binnensteden komt de soort voor. Elders in Europa lijkt dit minder het geval te zijn. Of dwergmuizen in de Engelse binnensteden relicten zijn van oude populaties die zijn blijven bestaan tijdens de stadsuitbreiding, of dat ze via groenblauwe verbindingen later daar terecht kwamen, is niet goed bekend. Hoewel je dwergmuizen in Nederland niet zo snel in stedelijke omgeving verwacht, zou het toch aardig zijn hier eens alert op te zijn. Meldingen van dwergmuizen in stedelijk gebied en in huizen ontvangen we daarom graag via Telmee of Waarneming.nl.

Tekst: Hans Hollander, Zoogdiervereniging en Marjolein van Adrichem
Foto's: Marjolein van Adrichem (leadfoto: dwergmuis in huis)