Pontische stroomgrondel

Naakthalsgrondel binnenkort in Nederland?

Stichting RAVON
13-DEC-2009 - De grondels zijn bezig met een succesvolle opmars in Nederland. De laatste jaren hebben zich al drie soorten van dit geslacht in ons land gevestigd. Nu is het wachten op de vierde: de naakthalsgrondel is een goede kandidaat.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 13 december 2009

De grondels zijn bezig met een succesvolle opmars in Nederland. De laatste jaren hebben zich al drie soorten van dit geslacht in ons land gevestigd. Nu is het wachten op de vierde: de naakthalsgrondel is een goede kandidaat.

Als één groep vissen zich snel uitbreidt over Europa, is het wel die van de grondels (geslacht Neogobius). Ook in Noord-Amerika wordt een uitbreiding van deze vissen gezien. Al drie soorten van dit geslacht hebben zich in de laatste jaren in Nederland gevestigd. Op 11 maart 2009 werd de pontische stroomgrondel bijvoorbeeld voor het eerst in ons land waargenomen. Een grondelsoort die in Nederland nog niet is gevonden is de Neogobius gymnotrachelus. Omdat zijn komst verwacht wordt, heeft hij nu al de Nederlandse naam 'naakthalsgrondel' gekregen.

 
  De pontische stroomgrondel werd op 11 maart 2009
voor het eerst in ons land gezien.

De naakthalsgrondel leeft oorspronkelijk rond de Zwarte en Kaspische Zee. Sinds de jaren ’90 wordt de vis verder dan ooit stroomopwaarts in de Donau gezien, tot in Wenen aan toe. In Polen vestigde de naakthalsgrondel zich via een kanaal vanuit de Dniepr. Dit patroon werd ook bij zijn verwante soorten gezien voordat zij zich vestigden in de Rijn. De naakthalsgrondel leeft in stromend water van grote langzaam stromende rivieren tot snelstromende beken. De gevolgen van een toekomstige vestiging in Nederland zijn nog moeilijk in te schatten. Hier wordt in de komende jaren nog onderzoek naar gedaan.

Sinds de jaren ’90 hebben zich al zeven nieuwe vissoorten in ons land gevestigd. Deze exotische vissoorten komen vaak via grote rivieren als de Rijn vanuit andere landen in ons land terecht. Daarnaast speelt de handel in vissen en het al dan niet opzettelijk uitzetten hierbij ook een rol.

Waarnemingen van exotische vissoorten in Nederland zijn van groot belang voor het in kaart brengen van de verspreiding van deze dieren en het inschatten van eventuele risico’s voor de inheemse fauna. Kom je een exoot tegen geef ‘m dan door via telmee.nl of waarnemingen.nl!

Tekst: Frank Spikmans, RAVON en Sjoerd van Veen
Foto: Jelger Herder, RAVON, Digital Nature