Blauwborst

Struweel- en bosvogels nemen toe in moerassen

3-JAN-2010 - Struweel- en bosvogels zijn in moerassen in de tweede helft van de 20e eeuw sterk toegenomen doordat moerassen dichtgroeien. Vooral de blauwborst weet hiervan te profiteren.

Bericht uitgegeven op zondag 3 januari 2010

Struweel- en bosvogels zijn in moerassen in de tweede helft van de 20e eeuw sterk toegenomen doordat moerassen dichtgroeien. Vooral de blauwborst weet hiervan te profiteren.

Ontwikkeling struweel- en bosvogels
Vogelsoorten van struiken en ruigten in moerassen gaan vooruit, zoals de blauwborst (zie figuur linksonder). Veel moerasgebieden verruigen namelijk als gevolg van voedselrijk water, verdroging en het ontbreken van natuurlijke waterstandschommelingen. Ook treedt daardoor verbossing op waardoor vogels van jonge bossen toenemen (zie figuur rechtsonder).

Ontwikkeling blauwborst
De blauwborst is aanvankelijk vooral in de Biesbosch sterk toegenomen nadat de Haringvlietsluizen zijn gesloten en de getijdenwerking in de Biesbosch wegviel. De soort profiteerde sterk van de verstruiking die op gang kwam. Vervolgens heeft de blauwborst zich vanuit dit gebied en vanuit de Oostvaardersplassen verspreid naar andere moerassen. De laatste jaren is de soort min of meer stabiel in aantal.

Bron en meer informatie: Compendium voor de Leefomgeving
Foto: IVN Vecht en Plassengebied