Roerdomp

Vorstperiode lokt ongewone gasten

Sovon Vogelonderzoek Nederland
5-JAN-2010 - Nu het een serieuze winter lijkt te gaan worden met de komende dagen nog flinke vorst, is het zomaar mogelijk om ongewone gasten - zoals roerdompen of houtsnippen - tegen het lijf te lopen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 5 januari 2010

 

Nu het een serieuze winter lijkt te gaan worden met de komende dagen nog flinke vorst, is het zomaar mogelijk om ongewone gasten - zoals roerdompen of houtsnippen - tegen het lijf te lopen.

 

 
Roerdomp

 

Al een aantal dagen houdt de vorst ons land in zijn greep. De rayonhoofden in Friesland beginnen alweer zenuwachtig op hun stoel heen en weer te schuiven. Of er een Elfstedentocht gereden kan worden valt nog te betwijfelen. Daarvoor ligt er op veel plekken te veel sneeuw.

 

Die sneeuw heeft wel tot gevolg dat sommige vogelsoorten op de meest rare plekken opduiken. In Dordrecht zag een verbaasde vogelaar ineens een roerdomp in zijn achtertuin staan en op andere plekken worden opvallend hoge aantallen watersnippen en houtsnippen gezien.

 

Op zoek naar voedsel zoeken deze soorten altijd de laatste niet bevroren stukjes sloot op. In een dik pak sneeuw kunnen ze nauwelijks voedsel vinden. De vogels moeten dus op zoek naar open water. Vaak komen ze zo bij slootjes met stromend water terecht.

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Foto: Marek Szczepanek, GNU Free Documentation License