Edelhert in Oostvaardersplassen, GNU Free Documentation License.

Oostvaardersbos tijdelijk rustgebied

8-JAN-2010 - Staatsbosbeheer gunt ook deze winter de edelherten in het Oostvaardersbos alle rust. Daarom is de toegankelijkheid tijdelijk beperkt tot het betonnen fietspad en de overige halfverharde wegen. Daardoor zijn de edelherten hier in het bos extra goed te zien.

Bericht uitgegeven op vrijdag 8 januari 2010

Staatsbosbeheer gunt ook deze winter de edelherten in het Oostvaardersbos alle rust. Daarom is de toegankelijkheid tijdelijk beperkt tot het betonnen fietspad en de overige halfverharde wegen. Daardoor zijn de edelherten hier in het bos extra goed te zien.

Na overleg met dierenartsen heeft Staatsbosbeheer besloten om, net als in eerdere jaren, het Oostvaardersbos nabij Almere gedeeltelijk tijdelijk tot rustgebied te verklaren. Dit betekent, dat zolang de weersomstandigheden het noodzakelijk maken, de wandelpaden in het bos voor het publiek zijn afgesloten.

Bereikbaar
Het Natuurbelevingscentrum en het doorgaande fietspad blijven gewoon bereikbaar. Juist vanaf het Jan van den Boschpad, het fietspad langs de Oostvaardersplassen, is het zeer goed mogelijk om de edelherten te zien, die zich nu in het bos terugtrekken. Zolang men op het fietspad blijft, is de verstoring minimaal en de zichtbaarheid maximaal.

Welzijn
De voornaamste reden voor de tijdelijke afsluiting, is het feit dat door de huidige weersomstandigheden de herten weinig voedsel kunnen vinden. Hierdoor gaan de dieren zich aanpassen door zo min mogelijk te bewegen en zo spaarzaam mogelijk met hun aanwezige vetvoorraden om te gaan. Het verstoren van dit natuurlijke overlevingsmechanisme zou het welzijn van de dieren ernstig in gevaar brengen. Des te meer reden om de dieren zoveel mogelijk rust te geven.

Toegankelijk
Staatsbosbeheer streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen van haar gebieden en de dieren die daar leven kunnen genieten. Door deze maatregel wordt de zichtbaarheid van de edelherten in het Oostvaardersbos vergroot, tegelijk is het beter voor de dieren.

Toezicht
Met aangepaste bebording wordt aangegeven waar de afsluiting precies van kracht is. De medewerkers van Staatsbosbeheer zullen extra toezicht houden op de naleving van de maatregel.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Gerard M; GNU Free documentation License