Grote zaagbek mannetje

Grote zaagbek gezien op Landgoed Hackfort

14-JAN-2010 - In de Veengoot op Landgoed Hackfort bij Vorden (Gelderland) zijn grote zaagbekken waargenomen. De grote zaagbek wordt 's winters wel vaker gezien maar blijft een opvallende verschijning.

Bericht uitgegeven op donderdag 14 januari 2010

In de Veengoot op Landgoed Hackfort bij Vorden (Achterhoek) zijn grote zaagbekken waargenomen. De grote zaagbek wordt 's winters wel vaker gezien maar blijft een opvallende verschijning.

De grote zaagbek is een broedvogel van brede, langzaam stromende rivieren en meren omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen. In Nederland komt zo'n habitat niet of nauwelijks meer voor. De grote zaagbek broedt dan ook niet in ons land. In de winter wordt hij echter regelmatig binnen onze grenzen aangetroffen. Vooral de mannetjes (lichtroze met een groen-zwarte kop) zijn dan een opvallende verschijning op plassen en rivieren.

Grote zaagbekken houden niet van zout water, in tegenstelling tot de nauw verwante middelste zaagbek die zich graag ophoudt in zeehavens. Maximaal 24 procent van de Noordwest-Europese populatie van de grote zaagbek verblijft 's winters in Nederland. Dat is een fors aantal vogels, die het belang van een goed beheer van zoete wetlands in Nederland nog eens onderschrijven. Hoewel de tellingen zeer wisselende aantallen opleveren - dit is deels een gevolg van de gebruikte methoden - lijken de aantallen overwinteraars op het IJsselmeer achteruit te gaan. Mogelijk is dit te wijten aan een verminderde beschikbaarheid van spiering.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied