zanglijster

Hoor wie zingt daar?

De Natuurkalender
16-JAN-2010 - Het nieuwe jaar is net begonnen en de buitenwereld is nog steeds bedekt met sneeuw en ijs. Toch zijn er een aantal vogels die zich daar niets van aantrekken. Zij wachten niet tot de lente om van zich te laten horen of te laten zien.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op zaterdag 16 januari 2010

Het nieuwe jaar is net begonnen en de buitenwereld is nog steeds bedekt met sneeuw en ijs. Toch zijn er een aantal vogels die zich daar niets van aantrekken. Zij wachten niet tot de lente om van zich te laten horen of om zich te laten zien.

Nu
Op dit moment worden zeer veel kramsvogels en koperwieken waargenomen. Deze overwinterende vogels zoeken, als gevolg van de langdurige kou, nu meer de bebouwing op om voedsel te zoeken. Vorige week meldden we al dat de roffel van de grote bonte specht juist nu veelvuldig te horen is (De drummer van het woud). Dit is echter nog maar het begin van wat we de komende maanden in de natuur aan vogels kunnen aantreffen.

Begin februari

 

 

Zanglijster

Na de grote bonte specht laat de zanglijster zich horen. De zanglijster is een vogel die het hele jaar door te zien is in Nederland. Vanaf februari doet hij echt zijn naam eer aan. De zang is dan vaak te horen in de avondschemering. Het bestaat uit korte fragmentjes die hij steeds een aantal keer herhaalt.
Ook het gehele jaar aanwezig, maar bijzonder goed te horen in februari, is de vink. Jonge mannetjes oefenen dan een beetje stuntelig de vinkenslag: een luide, harde kenmerkende zang.
De veldleeuwerik is niet het gehele jaar door te zien, maar is juist te bewonderen vanaf februari. Zij laten hun zang horen, terwijl zij hoog in de lucht boven een weiland stilhangen.  

Eind februari

 
  Geelgors
Vanaf eind februari horen en zien we een vogel die wel erg gek is op zijn eigen naam: de grutto. De grutto zit graag op palen en omheiningen op de uitkijk. De kenmerkende roep is van verre te horen. Het geluid is onmiskenbaar: hij roept zijn eigen naam:‘Gru-tto, Grut-to, gudde-GRU-tto’.
En wanneer u een vogel ziet vliegen die verdacht veel op een ontsnapte kanarie lijkt, dan heeft u misschien wel een geelgors gezien. Vanaf eind februari is hun karakteristieke ver dragende roep ook weer regelmatig te horen.  

Maart

 
  Roodborsttapuit
Als maart eenmaal is aangebroken zien we vele zangvogels terugkeren vanuit hun overwinteringsgebied. De roodborsttapuit kunt u dan bijvoorbeeld weer op vrijstaande struikjes of paaltjes zien zitten. Zijn zang is een zacht geprevel met korte scherpe klanken als 'trak, wiet trak-trak wiet'.
En vorig jaar werden begin maart al de eerste fitis en tjiftjaf gehoord. Hoewel de kleine zangvogeltjes sterk op elkaar lijken, zijn ze goed aan hun zang te onderscheiden. Beiden zijn op dit moment nog in warm Afrika, maar zullen dus binnenkort aan hun vliegreis naar Nederland beginnen.

Overigens houden niet alle vogels zich aan de planning. De zwartkop zien we bijvoorbeeld normaalgesproken pas in april, maar was vorig jaar vanaf eind januari al van de partij. Het kan dus goed zijn dat u de eerste vogel al ziet of hoort voor u hem verwacht. Ziet of hoort u deze vogels dit seizoen voor het eerst? Dan kunt u dit doorgeven op www.natuurkalender.nl. Zo kunnen wij ook dit jaar weer bijhouden of de vogels ‘op schema’ liggen.

Bronnen:
De Natuurkalender
IVN Vecht en Plassengebied
De Soortenbank © ETI BioInformatics

Tekst: Lysanne Snijders, De Natuurkalender
Foto’s: IVN Vecht en Plassengebied