Merel

De merel al gehoord? Train je kennis van vogelgeluiden

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-JAN-2014 - Vanwege het zachte weer zijn verschillende vogelsoorten al aan het zingen geslagen. De eerste zingende vinken, merels en zanglijsters zijn al gehoord. Ook roffelt de grote bonte specht er lustig op los. Vanwege het zachte winterweer zingen deze soorten eerder dan normaal. Voor vogelaars breekt de tijd aan om weer te gaan oefenen welke vogel welke zang voortbrengt. Daarvoor ontwikkelde Sovon een handige tool: Thuis in het veld.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Vanwege het zachte weer zijn verschillende vogelsoorten al aan het zingen geslagen. De eerste zingende vinken, merels en zanglijsters zijn al gehoord. Ook roffelt de grote bonte specht er lustig op los. Vanwege het zachte winterweer zingen deze soorten eerder dan normaal. Voor vogelaars breekt de tijd aan om weer te gaan oefenen welke vogel welke zang voortbrengt. Daarvoor ontwikkelde Sovon een handige tool: Thuis in het veld.

De grote lijster is een van de soorten die al vroeg in de winter weer begint met zingen. Zijn melodieuze, ietwat woeste zang is in december of januari voor het eerst mondjesmaat te horen. Afgelopen december werden er opvallend veel zingende vogels gemeld.

Merel (foto: Malene Thyssen)

Ze bakenen hun territorium af vanuit een hoge boom, een populier of beuk bijvoorbeeld en verdedigen ’s winters voedselvoorraden. Ook andere lijsterachtigen laten inmiddels hun zang horen. In veel grote steden zongen zanglijsters en merels deze week al boven het verkeerslawaai uit. Grote bonte spechten zijn al volop bezig met het afbakenen hun plek: hun roffel is weer te horen. Kool- en pimpelmezen zingen weer, al dan niet in de buurt van een nestkast. Al deze activiteit is vroeg en hebben we te danken aan het zachte winterweer. Verschillende studies naar zangactiviteit van vogels en temperatuur hebben een positief verband aangetoond: vogels zingen meer wanneer de temperatuur in de winter stijgt, zeker wanneer de dagen weer beginnen te lengen.

Oefenen
Voor vogelaars breekt de tijd aan om de zang van de verschillende zangvogels weer te oefenen. Hoe klinkt de grote lijster ook alweer? En wat is het verschil tussen de zang van een tuinfluiter en een zwartkop? Geluidencd’s worden weer gedraaid en op internet wordt druk gezocht naar het goede geluid. Speciaal daarvoor ontwikkelde Sovon een handige tool: Thuis in het veld. Op deze website kun je per soort verschillende geluidsfragmenten beluisteren. Het is de kunst om aan te geven wanneer je de soort in het vogelkoor hoort (Hoor de soort). Ook kun je per biotoop fragmenten beluisteren en aangeven wanneer je welke soort hoort zingen. Oefenen met vogelgeluiden vanuit je luie stoel. Er is iedere week aandacht voor een soort die juist dan te horen is. Het oefenen kan beginnen.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Malene Thyssen. GNU-licentie en Creative Commons Share alike