Gruttogroep

De grutto’s komen eraan!

Vogelbescherming Nederland
6-FEB-2010 - De voorjaarstrek is begonnen en de eerste grutto’s zijn alweer in ons land waargenomen. Vanaf februari komt deze ambassadeur van het polderlandschap altijd vanuit Afrika naar Nederland om hier te gaan broeden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zaterdag 6 februari 2010

 

De voorjaarstrek is begonnen en de eerste grutto’s zijn alweer in ons land waargenomen. Vanaf februari komt deze ambassadeur van het polderlandschap altijd vanuit Afrika naar Nederland om hier te gaan broeden.

 

Nederlandse grutto’s broeden vanaf april; bij voorkeur op vochtige veengraslanden. Ze leven van wormen en ander klein gedierte dat op of in de bodem leeft. Grutto's trekken meestal terug naar hun geboorteplaats en zijn daar sterk trouw aan: gewoonlijk broeden ze hoogstens enkele honderden meters van hun geboorteplaats. 90% van de grutto's in Noord-West Europa broedt in Nederland. Daarmee is Nederland het belangrijkste Europese gruttoland. Door het veranderde graslandbeheer (lage grondwaterstand en vroeg maaien) hebben grutto’s het niet makkelijk en bedraagt de populatie nog slechts de helft van die van halverwege de jaren tachtig. In 2003 waren er rond de 38.000 broedparen.

 

In de winter verblijven onze grutto’s in de rijstvelden en natte gebieden van Senegal en Guinee-Bissau. In januari beginnen ze aan de terugreis naar het noorden. De reis gaat via Marokko naar Spanje of Portugal, over Frankrijk naar Nederland. In rijstvelden en wetlands onderweg tanken ze bij om de lange reis te kunnen volbrengen.

 

 

 

Vijftien gezenderde grutto’s zijn een jaar lang te volgen tijdens de reis van hun broedgebied in Friesland naar hun overwinteringsgebied in Afrika en weer terug. Met dit unieke project hopen we meer te weten te komen over de precieze trekroute van deze bedreigde weidevogel. De grutto’s zijn te volgen op een kaart en via het weblog van grutto-onderzoeker Gerrit Gerritsen op www.vogelbescherming.nl/trekvogels. De vogels worden via een satelliet op de voet gevolgd. Tussen half februari en half april zijn er dagelijks peilingen, dus hou de website in de gaten en volg de reis van onder andere Ferwalde, Nijhuzum en Skarl! 

 

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

Foto: Martin Hierck