Gezenderde grutto’s trekken al van West-Afrika naar Zuid-Europa

Vogelbescherming Nederland
17-DEC-2013 - Amalia en Amsterdam zijn twee gezenderde grutto’s van het Kening fan e Greide-project. Ze vertrokken afgelopen zomer naar West-Afrika (Mauritanië) om te overwinteren, maar zijn onlangs al met de terugtrek begonnen. Beide vogels verblijven nu in de Coto Doñana, Zuid-Spanje.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

‘Amalia’ en ‘Amsterdam’ zijn twee gezenderde grutto’s van het ‘Kening fan ‘e Greide’-project. Ze vertrokken afgelopen zomer naar West-Afrika (Mauritanië) om te overwinteren, maar zijn onlangs al met de terugtrek begonnen. Beide vogels verblijven nu in de Coto Doñana, Zuid-Spanje.

Vogeltrek loopt vaak heel anders dan het eenvoudige idee: in het najaar weg, in het voorjaar terug. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de avonturen van elf gezenderde grutto’s van de ‘Kening fan ‘e Greide’, die in februari 2013 door een onderzoeksgroep van Theunis Piersma in Extremadura (Spanje) werden uitgerust met rugzakzendertjes. De Nederlandse grutto’s bleken bijna alle al vroeg ons land te verlaten. Half juli al waren vijf grutto’s in Afrika ten zuiden van de Sahara. Slechts één zendergrutto was toen nog in Nederland, een ander verbleef in het broedgebied in IJsland. De rest bleef lang hangen in Zuid-Spanje.

Grutto (foto: Piet Munsterman)

Amalia en Amsterdam schuiven noordwaarts op
Amalia, die in het broedseizoen bij Britswerd (Friesland) verbleef, zat tot voor kort in Mauritanië. Op 11 december werd Amalia echter al in Zuid-Spanje gepeild, in de Coto Doñana. Een flink eind naar het noorden dus. Amsterdam, die in 2013 op Ameland heeft gebroed, verliet 10 december Mauritanië en werd op 15 december ook in de Coto Doñana gepeild. Hier bivakkeren nog twee zendergrutto’s die niet naar Afrika zijn gegaan: Nantes en Rotterdam, een IJslandse grutto.

Nouakchott in Sierra Leone
Naast deze vier grutto's verblijft ook grutto 'Brussel' op het Iberisch Schiereiland, in Zuid-Portugal. Brussel is afgelopen voorjaar niet naar het noorden gemigreerd maar heeft het gehele jaar in het zuiden van Spanje en Portugal gebivakkeerd. De overige vogels die te volgen zijn, bevinden zich nog in West-Afrika. Twee (Lisboa en Badajoz) in het zuiden van Mauritanië, twee (Bissau en Madrid) in Guinee Bissau en één (Paris) zit in Guinee. Nouakchott tenslotte verblijft het meest zuidelijk van allemaal, in Sierra Leone.

Nog lang niet in Nederland
Terwijl de winter bij ons dus nog op stoom moet komen, schuiven grutto’s nu al op naar het noorden, in de richting van het broedgebied. Overigens zullen wij, ook als het een zachte winter wordt, nog wel even moeten wachten op de grutto’s: die komen pas in februari naar Nederland en met een beetje pech pas in maart.

Volg de trektochten van Amalia en andere zendergrutto’s op www.keningfanegreide.nl.

Teken de petitie om het leefgebied van weidevogels te beschermen: www.redderijkeweide.nl

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga