Gezenderde houting

Bijzondere paaiers in de IJssel

Stichting RAVON
7-FEB-2010 - Onlangs is in de IJssel een bijzondere vangst gedaan van houting. Zowel een paairijp mannetje als een vrouwtje van deze vissoort zijn samen gevangen. Actuele voortplantingslocaties in Nederland zijn nooit waargenomen. Deze recente waarneming lijkt erop te duiden dat houting zich voortplant in de IJssel.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 7 februari 2010

Onlangs is in de IJssel een bijzondere vangst gedaan van houting. Zowel een paairijp mannetje als een vrouwtje van deze vissoort zijn samen gevangen. Actuele voortplantingslocaties in Nederland zijn nooit waargenomen. Deze recente waarneming lijkt erop te duiden dat houting zich voortplant in de IJssel.

Houting is in het Rijnstroomgebied zeer sterk in aantal toegenomen nadat in de periode 1992-2006 in Duitsland een grootschalig herintroductieprogramma op poten was gezet. Vanaf 1999 tot 2006 werden hier jaarlijks tot 400.000 opgekweekte jonge houtingen uitgezet in de Lippe, een zijrivier van de Rijn. Sindsdien wordt er in het stroomgebied van de Rijn en in het IJsselmeer een zeer sterke toename van houting waargenomen die nauw aansluit bij de aantallen uitgezette jonge houtingen. Uit onderzoek met gemerkte jonge houting in 2006 bleek dat 96% van de jonge houting in het IJsselmeer van natuurlijke paai afkomstig was.

Zenderonderzoek 
In de periode 2005-2008 heeft zenderonderzoek aangetoond dat een belangrijk deel van de houtingpopulatie in het IJsselmeer voorafgaand aan het paaiseizoen, in november en december, de IJssel optrekt. Na de paai, in december en januari, keert het merendeel daarvan weer naar het IJsselmeer terug. Slechts een klein deel trekt verder dan de IJssel door naar het Duitse deel van het Rijnstroomgebied of naar het benedenrivierengebied.

Tekst en foto: Jeroen Bosveld, RAVON