Haring al in het Haringvliet? Doe mee aan het vissenweekend

Stichting RAVON
11-SEP-2019 - De Hollandse rivierdelta is van oudsher een kraamkamer voor opgroeiende jonge vissen. RAVON is in 2018 van gestart met een ’Zegen in de Delta’, een grootscheeps onderzoek naar jonge vis. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de effecten van de ‘Kier in de Haringvlietsluizen’. Dit najaar gooien we er een schepje bovenop, zoals tijdens de speciale editie van ons ‘Vissenweekend’. Doe jij mee?

We vissen op verschillende locaties vanaf de Haringvlietmonding en de Nieuwe waterweg tot aan de Biesbosch met een broedzegen (25 meter fijnmazig sleepnet). Op die manier brengen we de aanwezigheid van jonge vis in kaart in ondiepe ‘kraamkamers’ van het uitgestrekte estuarium met de overgang van rivier naar zee. Om de trekmogelijkheden en het leefgebied voor vis te verbeteren, gingen eind 2018 de Haringvlietsluizen op een ‘Kier’. 

Aantal soorten per ecologisch gilde per gebied. Het maximale aantal soorten in een gilde betreft 17 zoetwatersoorten in de Biesbosch (17=maximale grootte balkjes)

Resultaten nulmeting

Voordat de Haringvlietsluizen op een Kier gingen zodat er een meer geleidelijke overgang van zoet naar zout ontstaat, heeft een nulmeting plaats gevonden. Uit die metingen blijkt dat de kraamkamers in het Haringvliet nog vooral gebruikt werden door zoetwatersoorten. Pas buiten de sluizen zien we de typische soorten van estuaria en zout water. Ter vergelijking; in de geleidelijke zoet-zout overgang van de Nieuwe Waterweg werden wel al veel typische soorten van estuaria en ook meer soorten van zout water gevonden. Eén van deze typische soorten is de Noordzeehouting, een zeldzame bedreigde soort die afhankelijk is van vrije trekroutes en een geleidelijke overgang van zoet naar zout. We zagen tijdens de metingen de jonge exemplaren van deze soort letterlijk de rivier afzakken van de Biesbosch naar de Voordelta. Daarbij groeiden ze van circa 5 naar 18 centimeter in een half jaar!

Jonge Noordzeehouting

Deelnemen aan een excursie of de speciale editie van ‘Het Vissenweekend’?

Een groot deel van de metingen wordt uitgevoerd in excursievorm waaraan iedereen mee kan doen. Op dit moment zijn we benieuwd of we al een effect van de Kier kunnen meten. Zien we bijvoorbeeld al haring in het Haringvliet? Alle excursies zijn te vinden op de RAVON-agenda. Dit jaar hebben we de meeste metingen gebundeld in een speciale editie van het jaarlijkse Vissenweekend. We gaan tijdens dit superleuke weekend voornamelijk zegenvissen en bestrijken de gehele delta! De rest van het weekend bestaat uit verschillende lezingen over vis, de Vissenquiz, eten, drinken en vooral veel gezelligheid. Het Vissenweekend vindt plaats van 27 – 29 september vanuit de geweldige locatie ’t Reigersnest, Hoeksche Waard aan de Binnenmaas te Westmaas. Aanmelden is verplicht en aan overnachting en verblijf zijn kosten verbonden (aanmelden & informatie). Deelname overdag of gedurende een dagdeel is gratis.

Jonge haring
Het project ‘Een Zegen in de Delta’ is een samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuurfonds, ARK natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Sportvisserij Nederland.

Tekst: Mick Vos, Sanne Ploegaert & Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: Sabien den Hamer; RAVON; Jelger Herder