Kerkuil, Creative Commons-licentie Naamsvermelding 3.0 Nederland

Broedkast voor de kerkuil

3-FEB-2010 - In de Duinen van Goeree is naar Engels voorbeeld een broedkast voor kerkuilen opgehangen. Het blijkt in Engeland dat de vogel ook regelmatig in bossen in plaats van in gebouwen broedt.

Bericht uitgegeven op woensdag 3 februari 2010

In de Duinen van Goeree is naar Engels voorbeeld een broedkast voor kerkuilen opgehangen. Het blijkt in Engeland dat de vogel ook regelmatig in bossen in plaats van in gebouwen broedt.

Hulp gebruiken
In 1979 zat de kerkuilenstand op een dieptepunt van 100 broedparen in Nederland. Met behulp van de Vogelbescherming en tegenwoordig de Stichting Kerkuilengroep gaat het nu veel beter met deze mooie uilensoort. Toch kan hij volgens boswachter Jan de Roon wat hulp goed gebruiken.

Muizeneter
De kerkuil is een gespecialiseerde muizeneter. Boswachter de Roon: ‘Kerkuilen broeden vooral rond favoriete plekken van de veldmuis. Dat is hun belangrijkste prooi. Muizen vind je vooral in heggen, kleine bosjes en andere ruigtes.’ Veel kerkuilen broeden in boerderijen, kerktorens of schuren. Een enkele broedt in een holle boom.

Eerste broedkast op Goeree
In Engeland bleek dat een flink aantal kerkuilen ook buiten in de bossen in broedkasten of holtes broedt. Omdat Engeland niet zo ver is, is het idee geopperd om dit ook in Nederland te proberen. Op Goeree-Overflakkee is de eerste broedkast opgehangen door Vogelwerkgroep Goeree-Flakkee.

Rust tijdens het broeden
Natuurmonumenten wil nu in deze proeffase alle ruimte geven aan de kerkuil. Boswachter Jan de Roon: ’De kast hangt in het natuurgebied Duinen van Goeree. Juist als de vogels gaan broeden hebben ze rust en ruimte nodig. Specifieker qua locatie ben ik dan ook liever niet. Helaas gebeurt het nog al eens dat mensen op zoek gaan naar een broedkast en de kerkuilen en andere dieren verstoren. Dat zou zonde zijn.’

Bron: Natuurmonumenten
Foto: André Eijkenaar