hakhout klein

Hout hakken!

De Vlinderstichting
8-FEB-2010 - Deze winter hebben hakhoutbrigades op diverse plaatsen in het land hakhout afgezet. Dit beheer, dat vroeger gangbaar was, is de laatste tientallen jaren steeds minder uitgevoerd. De vrijwilligers van de brigades herstellen dit beheer weer in ere.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op maandag 8 februari 2010

Deze winter hebben hakhoutbrigades op diverse plaatsen in het land  hakhout afgezet. Dit beheer, dat vroeger gangbaar was, is de laatste tientallen jaren steeds minder uitgevoerd. De vrijwilligers van de brigades herstellen dit beheer weer in ere.

Ook de komende weken gaan de hakhoutbrigades nog op pad. Hakhout is van oudsher een typische vorm van gebruiksbos en stamt al uit de Romeinse tijd. Bomen worden laag bij de grond afgezaagd en krijgen de kans opnieuw uit te lopen. Na enkele jaren worden de uitlopers geoogst, waarna de cyclus opnieuw begint. Het hout werd gebruikt als brandhout, rijshout, paalhout en de laatste tijd steeds vaker als biobrandstof voor groene stroom. Daarnaast vormden hakhoutbossen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten- en diersoorten. Er zijn verschillende redenen waarom men hakhout wil behouden en herstellen. Regelmatige kap zorgt voor een gevarieerd bos, met delen die allemaal een andere leeftijd hebben. Door die variatie kunnen veel planten en dieren er hun ideale plek vinden. Soorten die profiteren van hakhoutbeheer zijn onder andere kleine ijsvogelvlinder, boomkikker en hengel. Maar niet alleen voor de natuur is het goed dat er weer hakhout wordt gekapt.

Hakhoutbeheer is ook het terugbrengen van een stukje verleden en daarom cultuurhistorisch van belang. Het is een herinnering aan bosbeheer zoals dat vroeger plaatsvond. Voor de mensen die nu door het bos wandelen zorgt het beheer voor meer variatie en daardoor een boeiender bos. Tenslotte kan het hout ook nog worden gebruikt:  veel van de vrijwilligers gaan met een aanhanger vol eikenhout naar huis. Niet ieder doorgeschoten hakhoutperceel kan opnieuw worden omgevormd tot hakhout. Succes is afhankelijk van een aantal voorwaarden: de huidige leeftijd van de bomen, de groeiplaats en het klimaat in het perceel, de grootte van het perceel en de aanwezigheid van grazers zoals reeën. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale website over hakhout.

Op deze website vindt u ook de agenda voor de komende maand: er wordt onder andere nog gewerkt in Tilburg en Doorn. Deze werkzaamheden sluiten prachtig aan op de doelen van het Landschapsmanifest: herstel van landschaps- en natuurwaarden in Nederland.

Tekst en foto’s: Albert Vliegenthart & Kars Veling, De Vlinderstichting