konijn Jasja Dekker

Uitzetten konijnen optie voor lokaal herstel

Zoogdiervereniging
9-FEB-2010 - Het uitzetten van konijnen op plekken waar de populatie zich maar traag of niet herstelt is een serieuze optie voor beheer. Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging. Wel zal een deel van de uitgezette konijnen ten prooi vallen aan roofdieren als de vos. Dit gebeurt echter ook met hun soortgenoten die al in het gebied leefden.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 9 februari 2010

Het uitzetten van konijnen op plekken waar de populatie zich maar traag of niet herstelt is een serieuze optie voor beheer. Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging. Wel zal een deel van de uitgezette konijnen ten prooi vallen aan roofdieren als de vos. Dit gebeurt echter ook met hun soortgenoten die al in het gebied leefden.

In het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging staat een publicatie van onderzoekers Marijke Drees, Jasja Dekker, Linda Wester en Han Olff over het verplaatsen van konijnen in de duinen. Gekeken is naar overleving, verspreiding en predatie in relatie tot voedselkwaliteit en het gebruik van holen. Het gecontroleerd en legaal uitzetten van konijnen (Oryctolagus cuniculus) gebeurt momenteel niet in Nederland. Maar de onderzoekers concluderen dat dit in toch een nuttig hulpmiddel zou kunnen zijn op plekken waar herstel van de konijnenstand uitblijft waardoor de biodiversiteit van het natuurterrein achteruit gaat.

In een experiment is ervaring opgedaan met het uitzetten van konijnen. Van een eiland in het sluizencomplex van IJmuiden, dat voor de scheepsvaart moest worden verwijderd, werden de konijnen weggevangen en uitgezet op een locatie in de duinen, waar konijnen door habitatverandering na de konijnenziekte RHD lokaal zeldzaam waren geworden. Door de konijnen van een zender te voorzien, konden de onderzoekers hun overleving en het gebruik van burchten bepalen. Daarbij konden ze het gedrag van de uitgezette dieren vergelijken met een tweetal lokale, gezenderde konijnen.

In de eerste week na het uitzetten was er hoge sterfte doordat vossen de konijnen vingen. De voedselkwaliteit was voldoende en de uitgezette dieren hadden enige immuniteit tegen beruchte konijnenziekte RHD (VHS). De meeste konijnen verlieten de kunstburchten al de eerste nacht en verhuisden naar ongebruikte en gedeeltelijk ingestorte oude holen. De uitgezette konijnen trokken minder ver weg dan de konijnen in buitenlandse onderzoeken. Ze bleken meerdere burchten te blijven gebruiken. Dat lijkt op ‘natuurlijk’ gedrag in kustduinen: als er meerdere burchten beschikbaar zijn maken konijnen optimaal gebruik van dat aanbod.

PDF is hier te downloaden

Tekst: Marijke Drees en Jasja Dekker, www.zoogdiervereniging.nl
Foto: Jasja Dekker