kleine watersalamander

Ontwakende salamanders

Stichting RAVON
11-FEB-2010 - In februari kunnen de eerste watersalamanders weer worden verwacht. Dat je zelfs in perioden met ijs en nog wat laatste resten sneeuw al kleine watersalamanders kunt waarnemen, bewijst de melding van de eerste kleine watersalamanders dit jaar.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 11 februari 2010

In februari kunnen de eerste watersalamanders weer worden verwacht. Dat je zelfs in perioden met ijs en nog wat laatste resten sneeuw al kleine watersalamanders kunt waarnemen, bewijst de melding van de eerste kleine watersalamanders dit jaar.

Op zaterdag 6 februari jongstleden maakten drie RAVON vrijwilligers een rondje op een heideterrein in Drenthe. Zij ontdekten daar drie kleine watersalamanders. De temperatuur was op dat moment slechts 1,5 graden Celcius. In de omgeving was nog op veel plaatsen sneeuw en ijs aanwezig.

Temperatuur
Normaal gesproken worden kleine watersalamanders actief in het voorjaar bij een minimum temperatuur van 5 graden Celcius. Het is niet duidelijk waarom deze dieren nu al uit hun winterslaap ontwaakten. Wellicht werden ze gestoord of zaten ze net op een zonbeschenen plekje.

Voorjaarstrek
De voorjaarstrek van watersalamanders van hun overwinteringsplekken naar het voortplantingswater vindt vooral in februari en maart plaats. De meeste salamanders trekken ’s nachts, bij voorkeur onder vochtige weersomstandigheden. De mannetjes gaan het eerst; enkele dagen of weken later volgen de vrouwtjes.

Tekst: Elvira Werkman, RAVON
Foto's: Cees Vermeer en Rolf van Leeningen