man kleine watersalamander

Amfibieëntrek in februari al gestart

Stichting RAVON
21-FEB-2020 - In deze zachte winter van 2020 is de amfibieëntrek in februari al lokaal op gang gekomen met twee piekjes rond 1 en 16 februari (zowel padden als salamanders). Het hoogtepunt wordt de komende weken verwacht, de dagelijkse ontwikkelingen zijn te volgen via www.padden.nu. Vorig jaar zijn er 200.000 amfibieën overgezet door de vrijwilligers die de dieren helpen veilig de weg over te steken.

Elk voorjaar trekken miljoenen amfibieën van hun overwinteringsplaatsen naar hun voortplantingswater. En dat is niet zonder gevaar. Vaak moeten ze daarbij namelijk wegen oversteken. Daardoor vallen er jaarlijks honderdduizenden verkeerslachtoffers onder salamanders, padden en kikkers. In het hele land zijn honderden vrijwilligers actief om deze amfibieën veilig de weg over te helpen.

Als alle amfibieën die door vrijwilligers in 2019 zijn overgezet achter elkaar worden gezet, dan zou er een file staan van 14 kilometer. Dat is grofweg van Rotterdam tot aan Den Haag en een afname in filedruk van meer dan 5 kilometer ten opzichte van 2018.

Verloop paddentrek 2019

De weersomstandigheden in de maanden februari en maart 2019 waren ongunstig voor de paddentrek. Het was relatief warm maar droog in februari, terwijl de eerste helft van maart weliswaar nat was maar erg onstuimig met veel wind. De piek van de paddentrek lag in 2019 op 3 maart, op die dag werden meer dan 8.000 amfibieën overgezet. Van alle locaties in Nederland werd in Amerongen het hoogste aantal overgezet: in totaal 5.480 amfibieën. Dat is echter een flinke achteruitgang ten opzichte van 2011 toen hier nog rond de 30.000 amfibieën werden overgezet.

Parende padden op weg naar het water

In 2019 waren er 97 werkgroepen bij padden.nu aangesloten. Gemiddeld zette elke werkgroepen toen 1.604 amfibieën over. Naar schatting zijn er in Nederland 125 paddenwerkgroepen actief. Op basis van deze gegevens kunnen we een schatting maken van het totaal aantal amfibieën dat in Nederland is overgezet. Dat zijn er dan ongeveer 200.000. Uitgaande van een gemiddelde lengte van 7 centimeter per dier komt dat achter elkaar gezet neer op een stoet van 14 kilometer.

Waar een afnemende filedruk op de snelwegen goed nieuws is voor automobilisten, is de 'afnemende filedruk' bij de amfibieën juist slecht nieuws voor de amfibieën. Het totaal aantal overgezette dieren in 2019 was het laagste aantal sinds 2010. De aantallen overgezette dieren nemen gemiddeld landelijk af. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak hiervan is, maar omdat het om algemene soorten gaat is het wel een alarmerend signaal.

Meer informatie

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2019 zijn te lezen in het rapport Padden.nu 2019 - 200.000 amfibieën veilig naar de overkant (pdf; 1,0 MB).

Vrouwtje bruine kikker

Tekst: Jelger Herder & Rolf van Leeningen, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, DigitalNature (leadfoto: man kleine watersalamander)