Foto paddentrek

Start grote paddentrek 2014

21-FEB-2014 - Donderdagavond was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek is begonnen.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Donderdagavond was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek is begonnen.

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergronds holte. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op pad naar hun voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken en eitjes afzetten. Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht ‘op weg naar nieuw leven’ in een platte dood.

De grote paddentrek is één van de meest fascinerende natuurspektakels in ons land (Foto: Norbert Huys)

Natuurpunt coördineert jaarlijks in heel Vlaanderen paddenoverzetacties. Langs de trekroutes worden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die ‘paddenvallen’ dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de straat. In 2013 werden in 122 Vlaamse steden en gemeenten 246 overzetacties georganiseerd, goed voor 174.944 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het gaat vooral om Gewone pad (79%), Bruine kikker (12%) en Alpenwatersalamander (3%). Maar ook zeldzame soorten als Rugstreeppad (31 ex.), Heikikker (2 ex.), Kamsalamander (244 ex.) en Vuursalamander (1 ex.) werden in de emmers aangetroffen.

De hoogste aantallen amfibieën werden gered in Antwerpen (51.268), gevolgd door Oost-Vlaanderen (36.764), West-Vlaanderen (31.985), Limburg (30.566) en Vlaams-Brabant (24.201). Topgemeenten waren Ieper (hier werden maar liefst 9.093 trekkende amfibieën geregistreed), Beringen, Merksplas (8.305), Bornem (7.160), Meeuwen-Gruitrode (5.323) en Oud-Heverlee (5.012) .Toch noteerden vrijwilligers vorig jaar nog 11.321 verkeersslachtoffers. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Op heel wat trekroutes is er immers geen ‘padden rescue team’ actief en het werkelijke aantal verkeersslachtoffers ligt dus vaak aanzienlijk hoger.

Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start midden tot eind februari om te pieken in de eerste of tweede week van maart. Vorig jaar liep het vreemd: geen aanloop, een explosie tussen 6 en 9 maart en daarna hield een lange, aanhoudende winterprik de deur op slot tot 9 april. Hoe de trek dit jaar zal verlopen, zal sterk worden bepaald door weersomstandigheden. De komende dagen zorgt een zuidwestelijke luchtstroming voor tamelijk zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Zondag en maandag klimmen de maxima al naar aangename waarden van 11 tot 12 °C. Als daar ook nog een drup regen bijkomt, is er geen houden meer aan en zullen duizenden amfibieën aan hun jaarlijks trek beginnen. 

In 2013 werd de grote paddentrek gekenmerkt door een zeer korte explosie, een lange aanhoudende winterprik en een zeer late tweede trekgolf midden april (bron: Hyla)

Amfibieën zijn vooral schemerdieren. De trek vat aan rond 19:00 en stopt rond middernacht. Natuurpunt roept automobilisten op om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 30 km/u op de aangegeven plaatsen. Reden: bij lagere snelheden kunnen bestuurders overtrekkende padden gemakkelijker opmerken en ontwijken. Minstens even belangrijk: bij snelheden hoger dan 30 km sneuvelen ook veel amfibieën door het 'aanzuigeffect' van het voorbijrazende verkeer.

Voor de organisatie van de paddenoverzetacties kunnen we rekenen op de ondersteuning van Froggy. Meer info vind je op www.paddenoverzet.be.

Tekst: Dominique Verbelen, Natuurpunt Studie
Foto: Norbert Huys/Fennec Films