Lepelaar, www.ivnvechtplassen.org

Overwinterende lepelaars kondigen voorjaar aan

15-FEB-2010 - De lente is in aantocht! Uit waarnemingen van geringde lepelaars blijkt dat enkele tientallen dieren die in Afrika overwinterd hebben, inmiddels aan de terugweg naar hun broedgebied in Nederland zijn begonnen.

Bericht uitgegeven op maandag 15 februari 2010

De lente is in aantocht! Uit waarnemingen van geringde lepelaars blijkt dat enkele tientallen dieren die in Afrika overwinterd hebben, inmiddels aan de terugweg naar hun broedgebied in Nederland zijn begonnen.

Zuid-Spanje
Ze duiken nu ineens op in het omvangrijke moerassige gebied in Zuid-Spanje. Natuurbeheerders daar meldden hun waarnemingen van geringde lepelaars en uit eerdere waarnemingen van dezelfde dieren weten we dat ze in Afrika hebben overwinterd en nu dus in Zuid-Spanje verblijven.

Nederlandse broedkolonies
We verwachten dat deze lepelaars zo half maart – begin april op de Nederlandse broedkolonies neerstrijken.

Nieuwsgierig?
Volg de lepelaars via de website van Natuurmonumenten of lees het blog van beheerder Otto Overdijk over de trek van de gezenderde lepelaars.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied