Europese Kraanvogel, Van Wikipedia GNU Licentie

Kraanvogels weer terug in het Fochteloërveen

7-MRT-2010 - Het kraanvogelpaartje dat vorig jaar in het Fochteloërveen broedde, is terug. Samen met hun eenjarig jong foerageren ze op de omliggende akkers.

Bericht uitgegeven op zondag 7 maart 2010

Het kraanvogelpaartje dat vorig jaar in het Fochteloërveen broedde, is terug. Samen met hun eenjarig jong foerageren ze op de omliggende akkers.

De bijzondere vogel is rond 1750 uit Nederland verdwenen toen steeds meer moerassen zijn drooggelegd. Alleen tijdens de trek maakten de vogels soms een tussenstop in Nederland. De kraanvogels broeden sinds 2001 weer regelmatig in het Fochteloërveen (Friesland). Natuurmonumenten heeft in de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om het gebied verder te vernatten. Dit maakt het gebied steeds geschikter voor de kraanvogels.

The Dutch Crane Resort|
Half februari ondertekenden Staatsbosbeheer, familie Schuiling, stichting Het Marius Tonckensfonds en Natuurmonumenten het convenant "Dutch Crane Resort". Met dit bijzondere LIFE-project wordt de verdroging van 600 hectare hoogveen aangepakt. Landbouwgrond binnen het gebied wordt omgevormd naar natuur.

Vernatten
De landbouwgronden worden deels afgegraven en de waterpeilen worden aangepast. In aansluitende delen bestaande natuur worden sloten gedempt en dammen aangelegd. Een groot deel van het hoogveen wordt zo natter en daardoor geschikter voor de kraanvogels.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Marek Szczepanek; GNU Free Documentation License