Wulp

Broedende wulpen in De Wieden

10-APR-2010 - De wulp is de grootste steltloper van Europa. Deze weidevogel met haar kenmerkende gebogen snavel heeft haar nest klaar: het legsel van vier eieren is compleet.

Bericht uitgegeven op zaterdag 10 april 2010

De wulp is de grootste steltloper van Europa. Deze weidevogel met de kenmerkende gebogen snavel heeft haar nest klaar: het legsel van vier eieren is compleet.

Foto: IVN Vecht en PlassengebiedIn het Nationaal Park Weerribben-Wieden (OV) broedt mogelijk de grootste binnenlandse wulpenpopulatie van Nederland. Alleen al in De Wieden broeden ongeveer 170 wulpenpaartjes. Voor het broeden hebben de vogels zo'n 28 dagen nodig. Nabij Blokzijl en het Gieterse meer zijn ook andere weidevogels te zien en vooral te horen. Beelden en geluiden die helaas langzaam verdwijnen in ons land. Alleen al de wulp neemt jaarlijks met vijf procent in aantal af.

Drassige landen
Nat en vochtig moet het zijn, anders kunnen deze weidevogels maar moeizaam of zelfs helemaal niet bij hun voedsel, bestaande uit bodemdiertjes, komen. Landbouwgronden met extreem lage waterstanden zijn niet of nauwelijks geschikt. Het drassige land behorende bij het laagveengebied Weerribben-Wieden is dat gelukkig nog wel. De wulp zit op een droge mosbult te midden van het gemaaide en drassige rietland. Door zijn bruine schutkleur kun je hem maar moeilijk ontdekken.

Extensief beheer
Rust is ook van groot belang. Landbouwgronden worden intensief beheerd, het riet- of hooiland veel extensiever. Daardoor ontstaan lange perioden van rust, waardoor de weidevogels tijd hebben om voor het nageslacht te zorgen.

Nestbouw, het leggen van eieren, broeden en het groot brengen totdat de jongen kunnen vliegen, nemen een periode in beslag van circa 10 tot 12 weken. Dergelijke lange periodes van rust komen in onze landbouw niet meer voor.

Bron en meer informatie: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied