haas

Veel (paas)hazen gezien

Zoogdiervereniging
10-APR-2010 - Er zijn meer dan achthonderd hazen gemeld tijdens paasweekend. In Flevopolder en op de Veluwe werden echter opvallend weinig meldingen doorgegeven. Wat is daar aan de hand?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 10 april 2010

Er zijn meer dan achthonderd hazen gemeld tijdens paasweekend. In Flevopolder en op de Veluwe werden echter opvallend weinig meldingen doorgegeven. Wat is daar aan de hand?

Foto: Wesley Overman

De Zoogdiervereniging deed een oproep om afgelopen paasweekend te gaan wandelen en waarnemingen van hazen ('paashazen' dus) door te geven. Op die oproep kwam een flinke respons. In totaal meldden paaswandelaars vanuit meer dan achthonderd locaties in heel Nederland hazen: soms een enkel dier, soms groepjes rammelende hazen.

Er waren mensen die de hazen zagen in de buurt van de meubelboulevard, vanuit het keukenraam, vanaf de snelweg of tijdens een wandeling met de kleinkinderen. Eén van de melders vond een jong haasje in plaats van (kievits)eieren in een weiland.


Kaartje gespotte (paas)hazen (bron: www.zoogdieratlas.nl)

Opvallend is dat uit de Flevopolder, op de Veluwe en uit Zeeuws Vlaanderen maar enkele hazen zijn gemeld. Centrale vraag is nu of dat aan de hazen ligt of aan de mensen. Wonen hier minder hazen, of minder paashazenkijkers dan in de rest van Nederland? Om op deze vraag een antwoord te krijgen roept de Zoogdiervereniging mensen die in deze gebieden wonen of recreëren op om alsnog hazen door te geven op www.zoogdieratlas.nl.

Zoogdieratlas
In het kader van het project Zoogdieratlas.nl worden in diverse provincies alle in het wild levende zoogdieren in kaart gebracht. Zo wordt na verloop van tijd duidelijk waar de verschillende zoogdieren (van egel tot eekhoorn, van bever tot boommarter en van das tot otter) voorkomen en of bepaalde soorten hun gebied hebben kunnen uitbreiden of juist zien krimpen. Dat is niet alleen interessant om te weten maar ook nuttig voor de bescherming van deze dieren. Hoe meer mensen hun waarnemingen van zoogdieren doorgeven hoe vollediger het beeld wordt. Zoogdieratlas.nl is een initiatief van de Zoogdiervereniging en een aantal provinciale partners.

Tekst: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging
Fotos: Wesley Overman, Zoogdiervereniging