Donaubrasem

Nieuwe vissoort voor de Maas ontdekt

Stichting RAVON
2-MEI-2010 - De afgelopen week hebben medewerkers van Stichting RAVON en Natuurbalans een Donaubrasem gevangen in de Zandmaas. Dit is de eerste keer dat deze vissoort in de Maas is aangetroffen. Het betrof een volwassen exemplaar van maar liefst 31 centimeter dat werd gevangen met de boomkor, tijdens de Actieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

De afgelopen week hebben medewerkers van Stichting RAVON en Natuurbalans een Donaubrasem gevangen in de Zandmaas. Dit is de eerste keer dat deze vissoort in de Maas is aangetroffen. Het betrof een volwassen exemplaar van maar liefst 31 centimeter dat werd gevangen met de boomkor, tijdens de Actieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Verspreiding
De Donaubrasem (Ballerus sapa) is een exoot die oorspronkelijk afkomstig is uit het stroomgebied van de Donau. Deze soort is in 2002 voor het eerst in Nederland gevonden. Sindsdien is hij in lage aantallen aangetroffen in de grote rivieren: de Rijn, Waal, Lek, bovenloop van de IJssel, Nieuwe Merwede en het Hollands Diep. Echter nog niet eerder in de Maas.

De Donaubrasem is een stroomminnende soort en heeft stromend water nodig voor de paai. Hiervoor trekt deze vissoort actief richting de bovenlopen van rivieren. Buiten de paaitijd zijn de vissen ook te verwachten in de benedenlopen van de grote rivieren en zelfs in brak water. Er is nog geen bewijs dat de soort zich in Nederland voortplant.

Donaubrasem gevangen in de Maas (Foto: Jelger Herder)

Herkenning
De Donaubrasem is voor onervaren waarnemers gemakkelijk te verwarren met de in Nederland algemeen voorkomende kolblei en brasem. Hij onderscheidt zich van deze soorten door een zeer lange anaalvin. Tijdens het zwemmen houdt de Donaubrasem zijn staart ook enigszins geknikt naar beneden.

Tekst & foto: Jelger Herder, RAVON, www.digitalnature.org