Raaf

Drie jonge raven uitgevlogen op Sallandse Heuvelrug

28-MEI-2010 - Op de Sprengenberg in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug te Overijssel zijn deze week drie jonge raven uitgevlogen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op de Sprengenberg in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug te Overijssel zijn deze week drie jonge raven uitgevlogen.

De grote zwarte vogel was in ons land volledig uitgeroeid, maar in de jaren 60 zijn weer raven uitgezet. En met succes, zoals deze geslaagde broedpoging laat zien. “Het is voor het eerst dat we in het gebied een nest met drie jongen hadden”, aldus boswachter Andre Knobben.

Aaseters
Raaf (Foto: IVN Vecht en Plassengebied)In de jaren 80 zijn voor het eerst weer raven waargenomen in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Op dat moment werden ook de eerste Schotse Hooglanders in het park uitgezet. Raven zijn aaseters en de beschikbaarheid van kadavers is een belangrijke voorwaarde voor hun aanwezigheid. Andre: “Sinds Natuurmonumenten het gebied in haar bezit heeft en er niet meer gejaagd wordt, zijn er weer kadavers van zieke zwakke dieren. Raven zijn echte aasdieren en ruimen het gebied dus op.”

Hoog in de boom
De raaf lijkt veel op de bekende zwarte kraai, maar is een stuk groter en heeft een zwaardere snavel. In Nederland komt hij vooral voor in uitgestrekte gebieden waar bos en heide elkaar afwisselen. Ze bouwen hun nest het liefste in open bossen van bijvoorbeeld dennen. “Raven zitten hoog in de boom, zo’n twintig meter boven de grond, maar ze verraden zichzelf. Hun kenmerkende roep hoor je al van verre.”

Bijzonder
In het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is nu een drietal broedparen. Daarmee is de vogel nog steeds een zeldzaamheid. En een nest met drie succesvol uitgevlogen jongen is minstens zo bijzonder, want meestal blijft de teller steken op een of twee.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied