bever kop

Beverdammen in Nederland

Zoogdiervereniging
5-JUN-2010 - Meestal zonder er zelf één te hebben gezien, weet elke Nederlander dat bevers dammen bouwen. Dat ze dat ook in Nederland doen, is minder bekend. Hoe lang denkt u dat de langste beverdam ter wereld is?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Meestal zonder er zelf één te hebben gezien, weet elke Nederlander dat bevers dammen bouwen. Dat ze dat ook in Nederland doen, is minder bekend. Hoe lang denkt u dat de langste beverdam ter wereld is?

Bevers komen voor in gebieden met rivieren, meren of beken, waarbij de oevers begroeid moeten zijn met bomen. Soms is het waterpeil in deze gebieden van nature laag of wisselend, of stroomt het water te snel af. Het gevolg is dat het waterpeil, tenminste in bepaalde delen van het jaar, voor de bever te laag is om van burcht naar het voedsel te kunnen zwemmen. Het is belangrijk dat de bever dit zwemmend kan doen, omdat hij zich op het land minder makkelijk voortbeweegt.

In terreinen waar de waterdiepte minder is dan ongeveer 50 centimeter, bouwen bevers dammen om het waterpeil te stuwen tot de gewenste hoogte. De dammen maken zij met behulp van modder en afgeknaagde takken en boomstammen. Hiervan is een filmpje te zien via de website van Animal Planet.

Foto: Richard Witte van den Bosch

Beverdammen in Nederland
De Europese bever (Castor fiber) komt in Nederland voor in de Biesbosch, Gelderse Poort, het Hunzedal, Flevoland en in de uiterwaarden van Rijn, Waal, IJssel en Maas. In de meeste van deze gebieden is het niet nodig om een dam te bouwen om de waterstand op peil te houden, maar in Limburg is dit anders. In een aantal beken is de waterstand daar te laag en dan biedt het bouwen van een dam voor de bevers uitkomst.

Sommige Limburgse beverdammen zijn vrij klein, zoals de dam van ongeveer vier meter lang die recent werd ontdekt in de Eckeltsebeek in Noord-Limburg (zie foto). Maar er zijn in Limburg ook dammen bekend van circa 50 meter lang.

Niet elke grondgebruiker is blij met de waterpeilverhogingen door de bevers, bijvoorbeeld boeren die hun gewassen naast een beek verbouwen of bosbouwers die vrezen dat hun bomen zullen afsterven. De Limburgse waterschappen gaan hier pragmatisch mee om. Zo kan een ‘bypass’ worden gemaakt zodat de dammen, die in Nederland beschermd zijn, behouden kunnen worden zonder teveel natschade te veroorzaken. Op sommige locaties is het mogelijk om een schadevergoeding uit te keren.

Beverdam in Eckeltsebeek te Limburg (foto: Jos Hoogveld)
Grotere beverdammen in België
In België komen ook bevers voor. Zij maken daar vooral in de beken van de Ardennen hun dammen. De grootste dam daar bekend is ongeveer 180 meter lang. Deze wordt geclaimd als de grootste beverdam van Europa. Op onderstaande foto staat een kleinere, van circa 100 meter lang, maar wel één van de indrukwekkendste beverdammen van België.

Beverdam in de Belgische Ardennen (foto: Jorn van den Bogaert)
Canada: grootste beverdam
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan komen in de Verenigde Staten en Canada ook bevers voor. Dit is een andere soort dan de Europese bever, maar ook deze beversoort (Castor canadensis) maakt dammen. Hoewel de Canadese bevers meestal iets kleiner zijn dan de Europese bevers, zijn hun dammen dat niet. Kortgeleden is in Canada namelijk de grootste beverdam ter wereld ontdekt, van wel 850 meter lang. Op internet is een beschrijving te lezen van de ontdekking van deze dam.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging