Vliegende Ooievaar - Harvey van Diek

Ooievaar doet het goed, maar het kan nog beter

Vogelbescherming Nederland
18-JUN-2010 - De ooievaars doen het steeds beter in Nederland. Dit jaar zijn er meer broedplaatsen dan ooit geteld, maar dat betekent nog niet dat het werk af is. De ooievaar kan alle hulp nog goed gebruiken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 18 juni 2010

De ooievaars doen het steeds beter in Nederland. Dit jaar zijn er meer broedplaatsen dan ooit geteld, maar dat betekent nog niet dat het werk af is. De ooievaar kan alle hulp nog goed gebruiken.

De ooievaar is terug van weggeweest. Er broeden weer zo’n 700 paar in ons land en dat terwijl de soort in de jaren zeventig bijna was uitgestorven. Tussen 1910 en 1982 kelderde het aantal Nederlandse ooievaars van 500 paar naar slechts één paar. Dit was voor de Vogelbescherming de reden om in 1969 te starten met een ‘herintroductieproject’. In het project werd er gefokt met ooievaars in gevangenschap. Een aantal succesvolle broedparen en enkele jongen werden naar verschillende buitenstations gebracht, waar het fokprogramma werd voorgezet. De nakomelingen hiervan leven in de vrije natuur.

Het programma was een groot succes. In 2000 broedden er 396 paar in ons land, vandaag de dag zo’n 700. Prachtige aantallen, maar dat betekent nog niet dat het werk er op zit. Helaas is een meerderheid van deze paren nog afhankelijk van bijvoeren: zelfstandig redden ze het nog niet.

Foto: Harvey van Diek

Vogelbescherming streeft naar een stabiele en zelfstandig levende ooievaarspopulatie, die niet meer bijgevoerd hoeft te worden. Om dat te bereiken moeten de ooievaars voldoende voedsel (kikkers, regenwormen, muizen en grote insecten) kunnen vinden, zodat ze zelf de jongen groot kunnen brengen.

Eén van de projecten waar we dit proberen te bereiken is bij ooievaarstation ’t Zand in Gorssel. Vogelbescherming werkt daar met de vrijwilligers van het ooievaarstation en met STORK (de stichting ooievaars in Nederland) hard samen om het leefgebied te verbeteren. Door poelen en drassige gebieden aan te leggen kunnen er meer diersoorten leven, waardoor het voedselaanbod voor de ooievaar stijgt. Door kunstnesten te plaatsen worden de ooievaars over een groter gebied verspreid. Goed voor de ooievaars, en het levert ook een prachtig landschap op.

Om te controleren of al deze acties ook echt tot verbetering leiden, zijn een aantal ooievaars van een speciale zender voorzien. Zo kan hun broedsucces gekoppeld worden aan de kwaliteit van hun voedselgebied. Ziet u een ooievaar met een zwarte pootring in de buurt van Gorssel? Dan is het één van de gezenderde vogels. De gezenderde ooievaars zijn ook op internet te volgen.

Meer informatie over het ooievaarsproject vindt u op de website van Vogelbescherming Nederland. Kijk voor meer informatie over ooievaars op de website van STORK.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Harvey van Diek