Lijsterbes

Eerste wilde lijsterbessen rijp

De Natuurkalender
15-AUG-2010 - De wilde lijsterbessen beginnen te rijpen, zo blijkt uit waarnemingen die bij De Natuurkalender zijn binnen gekomen. Dit is laat in vergelijking met de afgelopen tien jaren. Alleen 2006 was net zo laat als dit jaar. Daarmee is 2010 (evenals 2006) maar een paar dagen vroeger dan de periode 1940 tot 1968. Eigenlijk dus een normaal jaar, 2010.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De wilde lijsterbessen beginnen te rijpen, zo blijkt uit waarnemingen die bij De Natuurkalender zijn binnen gekomen. Dit is laat in vergelijking met de afgelopen tien jaren. Alleen 2006 was net zo laat als dit jaar. Daarmee is 2010 (evenals 2006) maar een paar dagen vroeger dan de periode 1940 tot 1968. Eigenlijk dus een normaal jaar, 2010.

Rijpe lijsterbessen (foto: Jonik)Het eerste decennium van deze eeuw werden de eerste rijpe lijsterbessen over het algemeen half juli al gezien. 2010 is in vergelijking daarmee laat. Waarschijnlijk komt de mediaan, de middelste van de eerste waarnemingen van rijpe lijsterbessen, dit jaar op 3 augustus, bijna drie weken later dan eerdere jaren deze eeuw. Alleen 2006 is vergelijkbaar met 2010, toen de eerste rijpe lijsterbessen gemiddeld op 2 augustus werden gemeld. 2006 en 2010 zijn enigszins vergelijkbaar met de periode 1940 tot 1968. De periode die De Natuurkalender als ‘de normaal’ beschouwt. De eerste rijpe lijsterbessen werden in die periode op 7 augustus gezien.

Vruchtenrijping van de wilde lijsterbes in 2010 (bron: De Natuurkalender)Tegenwoordig is het normaal dat de eerste lijsterbessen vanaf half juli rijp worden. Drie weken later dan zestig jaar geleden, half juli werd toen als zeer vroeg beschouwd. Nu worden er zelfs wel eens rijpe lijsterbessen in de tweede helft van juni waargenomen. Dit was bijvoorbeeld het geval na het zeer zachte voorjaar van 2007.

Geef ook uw eerste rijpe lijsterbessen door aan De Natuurkalender

Tekst: Wichertje Bron, De Natuurkalender
Foto: Jonik, Wikimedia Commons