Spoorkrekel Eumodicogryllus bordigalensis uit Griekenland

Spoorkrekel duikt op in Ede

EIS Kenniscentrum Insecten
1-SEP-2010 - Op 19 augustus ontdekte Jaap Bouwman langs het spoor bij Ede-Wageningen een nieuwe krekel voor Nederland. Het betreft Eumodicogryllus bordigalensis, een Zuid-Europese soort die de afgelopen decennia steeds vaker op spoorterreinen in Noordwest-Europa gevonden wordt. De Nederlandse naam 'spoorkrekel' lijkt voor de hand liggend.

Bericht uitgegeven door Stichting EIS-Nederland op [publicatiedatum]

Op 19 augustus ontdekte Jaap Bouwman langs het spoor bij Ede-Wageningen een nieuwe krekel voor Nederland. Het betreft Eumodicogryllus bordigalensis, een Zuid-Europese soort die de afgelopen decennia steeds vaker op spoorterreinen in Noordwest-Europa gevonden wordt. De Nederlandse naam 'spoorkrekel' lijkt voor de hand liggend.

Insectenonderzoeker Jaap Bouwman hoorde op 19 augustus een vreemd geluid langs het spoor bij Ede-Wageningen. Hij kent de Nederlandse sprinkhanen en krekels goed, maar dit was iets wat hij nog nooit gehoord had. Na enig speurwerk kwam hij erachter dat het Eumodicogryllus bordigalensis was, een soort die nog nooit eerder in ons land gevonden was.

Eumodicogryllus bordigalensis is vooral algemeen in Zuid-Europa, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in noordelijke streken aangetroffen. Zo zijn er inmiddels diverse vindplaatsen in Duitsland en Tsjechië, steeds op spoorwegterreinen. Als Nederlandse naam wordt daarom spoorkrekel voorgesteld.

Mannetje spoorkrekel (foto gemaakt in Griekenland) (foto: Roy Kleukers)

Het is nog onduidelijk hoe de krekel zich uitbreidt. De meeste literatuur gaat uit van passieve verspreiding met treinen, maar de jonge dieren hebben vleugels waarmee ze goed kunnen vliegen. Mogelijk verspreiden ze zich (deels) ook op natuurlijke wijze. Na enkele dagen werpen ze hun vleugels af.

Enkele weken geleden werd de kiezelsprinkhaan al nieuw voor Nederland gevonden, eveneens op spoorwegterreinen. De laatste jaren zien we steeds meer zuidelijke sprinkhanen en krekels naar het noorden oprukken. Deze dieren zijn erg warmteminnend en de hogere temperaturen spelen daarom ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling.

Tot nu toe zijn er alleen geluidsopnames beschikbaar. De diertjes zelf zijn moeilijk te vinden. De komende tijd zal nader onderzoek plaatsvinden op de vindplaats. EIS-Nederland houdt zich aanbevolen voor verdere waarnemingen van de spoorkrekel. Deze kunnen worden doorgegeven aan eis@ncbnaturalis.nl.

Zie het persbericht van NCB Naturalis voor meer informatie.

Tekst en foto: Roy Kleukers, Stichting EIS-Nederland