edelhert

Hertenspektakel

Zoogdiervereniging
30-SEP-2010 - Momenteel is de 'hoogbronst': het hoogtepunt in de bronstperiode van edelherten. Tussen half september en half oktober is de voortplantingsperiode (bronst) van deze dieren gaande. Zoals elk jaar trekt dit zogenaamde ‘burlen’ veel bekijks.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Momenteel is de 'hoogbronst': het hoogtepunt in de bronstperiode van edelherten. Tussen half september en half oktober is de voortplantingsperiode (bronst) van deze dieren gaande. Zoals elk jaar trekt dit zogenaamde ‘burlen’ veel bekijks.

Wanneer u in deze tijd van het jaar tegen de schemering wandelt in een natuurgebied waar edelherten leven, kunt u getrakteerd worden op een waar oerverschijnsel: burlende edelherten. Het geluid dat de mannelijke herten produceren (burlen), is op grote afstand te horen. Dit doen zij om de vrouwelijke herten (de hindes) aan te trekken en zo harems te vormen tot wel 20 dieren. De aanwezige bronstige herten meten hun krachten. Hier kunnen flinke gevechten bij aan te pas komen. Het sterkste hert wint en mag de hindes dekken om zo zijn genen door te geven.

Nederlandse natuurgebieden waar edelherten voorkomen zijn de Veluwe, Oostvaardersplassen en Weerterbossen. Ook elders langs de grens komen edelherten voor, zoals in Twente en de Achterhoek, maar daar gaat het vooralsnog om kleine aantallen dieren.

Edelhert mannetje (foto: Bas Worm)

De burlende edelherten trekken elk jaar veel publiek. Deels middels georganiseerde excursies, maar ook daarbuiten. Dit levert ook dit jaar weer mooie foto’s (zie bijvoorbeeld Vereniging Het Edelhert) en video’s (zie YouTube en ZoogdierTV).

Als u gaat kijken, toon dan wel respect voor de dieren. Deze periode is met name voor de mannelijke edelherten een ware uitputtingsslag. Dit is volledig natuurlijk, maar op verstoring door mensen zitten zij niet te wachten. Hou dus voldoende afstand (minimaal 50 meter), maak geen herrie of onverwachte bewegingen, en blijf op de wegen en paden.

Tekst: Stefan Vreugdenhil, de Zoogdiervereniging 
Foto: Bas Worm