Burlend edelhert VOOR EENMALIG GEBRUIK

Brabantse bronst goed in beeld

ARK Rewilding Nederland
28-OKT-2018 - De edelherten in Het Groene Woud lieten zich de afgelopen weken goed zien. Bijna 200 bezoekers trokken er met gidsen van Brabants Landschap, SPPiLL en ARK Natuurontwikkeling op uit en gingen op zoek naar bronstige mannetjes die indruk probeerden te maken op de dames. De paartijd van de edelherten loopt momenteel ten einde. Zaterdag 27 oktober was de laatste bronstexcursie van het jaar.

Net als afgelopen jaar was de belangstelling groot en waren de bronstexcursies binnen enkele dagen volgeboekt. Er bleek dan ook veel te zien. Was de trefkans voor bronstige edelherten afgelopen jaar – tijdens de eerste bronstexcursies sinds de terugkeer van het edelhert in Brabant in maart 2017 - nog beperkt tot een paar ontmoetingen, dit jaar was het elk veldbezoek raak. Kees Quinten begeleidde als gids meerdere excursies: “Elke keer hebben we edelherten kunnen zien en in de verte was ook het burlen te horen. Fijn natuurlijk, want iedereen komt met hetzelfde doel. Veel deelnemers komen uit Brabant, maar er zaten bijvoorbeeld ook drie Belgen in één van mijn groepen.”

Bronstexcursie in Het Groene Woud

De groep edelherten, die door de geboorte van kalfjes inmiddels bestaat uit 26 dieren, liet zich niet alleen goed zien, ook was er meer geburl, geveeg en ander imponeergedrag te zien en te horen. Dit omdat de jonge mannetjes van vorig jaar ouder en dominanter zijn. Om de rangorde te bepalen werd dan ook regelmatig gedreigd en gevochten voor het oog van de bezoekers.

Laat geburl

De start van de bronst was dit jaar laat. Normaal gesproken wordt voor de bronsttijd ruwweg de periode half september tot half oktober aangehouden. Met meestal een piek in het begin van oktober. Dan is het grootste deel van de hindes vruchtbaar en spelen de hormonen op. Vorig jaar kwam de eerste paartijd van de edelherten in Het Groene Woud later op gang dan gedacht.

Met die ervaring in het achterhoofd is dit jaar gekozen later te starten met bronstexcursies. Dat bleek een goede zet. De bronst was inderdaad laat en viel daardoor precies samen met de bronstexcursies die georganiseerd werden van eind september tot eind oktober. Ook in andere edelhertgebieden in Nederland bleek de bronst laat. Waarschijnlijk speelde de droogte van afgelopen zomer daarbij een rol, waardoor de hindes pas later vruchtbaar werden.

Edelherten in Het Groene Woud

Nog genoeg te zien

Ook na de bronst zijn de edelherten in Het Groene Woud te zien. Het edelhertengebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Met hun graasgedrag en graasgewoonten zorgen de edelherten er voor meer leven in het landschap. Zo vormen ze bijvoorbeeld onnatuurlijke scherpe perceelranden om tot brede natuurlijke overgangszones die bijzonder rijk zijn aan planten en dieren. Via vrijwilligersorganisatie SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) zijn het hele jaar door ook begeleide excursies te boeken.

Op de websites Edelherteninhetgroenewoud.nl en Ark.eu/groenewoud is meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied.

Tekst: Maureen Beckers, Brabants Landschap; Désiré van Laarhoven, SPPiLL en Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Focoss; Mark Kapteijns, Brabants Landschap