Ambrosia Bloei

Ambrosiaplanten in heel Nederland waargenomen

1-OKT-2010 - Begin september startte de nVWA een campagne om de hooikoortsplant ambrosia uit de grond te trekken om verdere verspreiding in Nederland te voorkomen. Tegelijkertijd is een oproep verspreid om waarnemingen van ambrosia te melden op Natuurkalender.nl. Tot nu toe zijn bijna 300 waarnemingen doorgegeven vanuit heel Nederland. Ruim 80 procent van de planten is in tuinen aangetroffen. De afgelopen weken zijn ook de eerste pollen aangetroffen in de twee pollenvallen. De aantallen zijn gelukkig zeer laag.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Begin september startte de nVWA een campagne om de hooikoortsplant ambrosia uit de grond te trekken om verdere verspreiding in Nederland te voorkomen. Tegelijkertijd is een oproep verspreid om waarnemingen van ambrosia te melden op Natuurkalender.nl. Tot nu toe zijn bijna 300 waarnemingen doorgegeven vanuit heel Nederland. Ruim 80 procent van de planten is in tuinen aangetroffen. De afgelopen weken zijn ook de eerste pollen aangetroffen in de twee pollenvallen. De aantallen zijn gelukkig zeer laag.

Ambrosiaplant (foto: Arnold van Vliet)De afgelopen jaren bleek op een onverwacht groot aantal locaties ambrosia aangetroffen te worden. Ambrosia is berucht om haar pollen. Het pollen is sterk allergeen en kan hooikoortsklachten veroorzaken bij mensen die gesensibiliseerd zijn (gevoelig zijn voor). Om het brede publiek, gemeenten en grondeigenaren alert te maken op de mogelijke aanwezigheid van ambrosia in hun omgeving heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) begin september een informatiecampagne gestart (zie www.ambrosiavrij.nu). Naast het kunnen herkennen van de plant is de campagne erop gericht mensen aan te zetten de plant te verwijderen en dat op de juiste manier te doen.

Ambrosiawaarnemingen op Natuurkalender.nl
Vanuit De Natuurkalender hebben we de campagne ondersteund. Bij de lancering van de campagne vroegen we om waarnemingen van ambrosia door te geven op www.natuurkalender.nl. Er komen nog dagelijks meldingen binnen, maar in dit bericht geven we alvast een tussenstand. Er zijn bijna 300 waarnemingen binnen gekomen. De waarnemingen worden in het hele land gedaan (zie de onderstaande kaart).  

Waarnemingen van ambrosia in 2010 doorgegeven via www.natuurkalender.nl.

In totaal is 86 procent van de waarnemingen gedaan in tuinen (zie de onderstaande grafiek). Veel mensen geven aan dat de planten op plaatsen staan waar ze de vogels voeren. Dit bevestigt dat ambrosiazaden via zaadmengsels ons land binnen komen. In 60 procent van de waarnemingen in tuinen gaat het om een enkele plant. Zo'n elf procent van de waarnemingen is gedaan in de berm en slechts drie procent van de planten is aangetroffen in de vrije natuur.

Het aantal locaties waar meer dan honderd planten wordt aangetroffen is vier procent, in negen procent van de gevallen gaat het om tussen de tien en honderd planten. Ondanks dat er op de meeste plaatsen maar een enkele plant wordt aangetroffen, betekent het toch dat er op een aardig aantal plaatsen een redelijke populatie staat die zich potentieel kan gaan uitbreiden als de omstandigheden het toelaten.

Locatie en aantal waarnemingen ambrosia in 2010 t/m 1 oktober (Bron: www.natuurkalender.nl)

Eerste pollen geteld
We verwachten dat ook de komende weken nog diverse waarnemingen binnen zullen komen aangezien de planten momenteel nog bloeien. Zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als het Elkerliek Ziekenhuis hebben de afgelopen twee weken de eerste ambrosiapollen van het jaar in hun pollenvallen aangetroffen. Het gaat gelukkig om maar zeer lage aantallen: vijf pollen bij LUMC en vier pollen bij het Elkerliek Ziekenhuis. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de planten veel gezondheidsklachten veroorzaken. Het aantal mensen dat in Nederland gevoelig is voor ambrosia is momenteel ook nog beperkt. Op lokale schaal kan de pollenconcentratie in de buurt van een groot aantal planten wel hoger liggen en daarmee klachten veroorzaken of mensen gevoelig maken voor ambrosiapollen.

>> Geef uw waarneming van ambrosia door aan De Natuurkalender

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen Universiteit
Foto: Arnold van Vliet