twee grauwe ganzen

Tweede Kamer debatteert over ganzenbeleid

Vogelbescherming Nederland
6-NOV-2010 - Met het verzetten van de klok breekt ook de tijd weer aan dat ons land volstroomt met overwinterende ganzen. Meer dan een miljoen ganzen verblijven hier, afkomstig uit gebieden rond de poolcirkel, zoals Nova Zembla, Spitsbergen, Siberië en Scandinavië. Maar ganzen zorgen ook voor overlast, waardoor er jaarlijks ruim honderduizend ganzen worden geschoten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Met het verzetten van de klok breekt ook de tijd weer aan dat ons land volstroomt met overwinterende ganzen. Meer dan een miljoen ganzen verblijven hier, afkomstig uit gebieden rond de poolcirkel, zoals Nova Zembla, Spitsbergen, Siberië en Scandinavië.

Als u goed luistert hoort u ´s nachts de overvliegende ganzen gakken. Overdag ziet u hoog in de lucht de v-formaties, het voor ons zo vertrouwde winterbeeld. Op het hoogtepunt van de winter zijn er meer dan een miljoen ganzen in ons land. Van een soort als de kleine rietgans verblijft zelfs praktisch de hele populatie aan het eind van deze maand in Friesland.

Grauwe ganzen (foto: Martin Hierck)

De ganzen zoeken ons land zo massaal op, omdat ze hier de rust, ruimte en het voedsel vinden wat ze nodig hebben om de winter door te komen. Ganzen leven van gras- en akkerlanden. Boerenland dus. Om de ganzen te verjagen en schade te voorkomen mogen boeren sinds een aantal jaar gebruik maken van afschot. De afgelopen jaren werden er daardoor ruim 100.000 ganzen per seizoen geschoten, de werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk een stuk hoger. Nederland wordt dus steeds onveiliger voor de ganzen.

Het LEI en CLM hebben in een recente rapportage aangetoond dat in het huidige ganzenbeleid niet alleen veel ganzen worden geschoten, maar dat de kosten ook hoog oplopen. Zij stellen dat het huidige beleid niet effectief is. De organisaties stellen voor om over te gaan tot een beleid waarin ganzen niet geschoten worden en alle boeren schadeloosstelling ontvangen. In de komende periode debatteert de Tweede Kamer over dit voorstel.

Vogelbescherming Nederland vindt het onacceptabel dat er jaarlijks zoveel ganzen worden gedood. Vogelbescherming blijft zich daarom keihard inzetten dat het schieten van overwinterende ganzen verboden zal worden en de boeren gewoon de schade vergoed krijgen.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming
Foto: Martin Hierck