Grutto

Geef natuur een kans

Vogelbescherming Nederland
17-DEC-2010 - EU landbouwcommissaris Ciolos wil dat natuurbeleid na 2013 een grotere rol in het Europese landbouwbeleid gaat spelen. Begrijpelijk, de achteruitgang van vogels, andere dieren en planten is immers het grootst op het boerenland.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

EU landbouwcommissaris Ciolos wil dat natuurbeleid na 2013 een grotere rol in het Europese landbouwbeleid gaat spelen. Begrijpelijk, de achteruitgang van vogels, andere dieren en planten is immers het grootst op het boerenland.

De biodiversiteit in Europa, en zeker ook in Nederland, holt al jaren achteruit. Dat uitsterven van diverse soorten dieren en planten is een groot probleem. Vergelijk ons leven met de binnenkant van een auto. Die binnenkant is opgebouwd uit allerlei kleinere, maar belangrijke, onderdelen. Hoe meer onderdelen uitvallen, hoe slechter de auto gaat rijden. Op het laatst staat de auto stil. Hetzelfde geldt voor de biodiversiteit in relatie tot ons leven.

Grutto (foto: Martin Hierck)

Om die achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen heeft Europa afspraken gemaakt.  Deze biodiversiteitsdoelstellingen kunnen alleen gehaald worden als het Europese landbouwbeleid wijzigt. Het lijkt er op dat zelfs het kabinet Rutte niet negatief tegenover Ciolos voornemen staat.

Toch heeft een meerderheid van de kamer met steun van VVD, PVV en CDA een motie van De Mos (PVV) en Koopmans (CDA) aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen de wens van de EU commissaris naast zich neer te leggen. Deze motie is in de Kamer onwaardige bewoordingen opgesteld.

Gesteld wordt dat boeren de beste natuurbeheerders zijn die je kunt bedenken, als of de grootste problemen voor biodiversiteit zich niet juist daar voordoen. Als summum van platte retoriek verzoekt de motie de regering zich in te zetten voor een sterke landbouwsector die zich niet laat kapen door milieugoeroes.

Vogelbescherming vindt niet alleen de toon van de motie zorgwekkend, maar ook het feit dat door een meerderheid van de Kamer natuurbescherming blijkbaar volstrekt onbelangrijk gevonden wordt en feiten ondergeschikt gemaakt worden aan stemmingmakerij.

Voor Vogelbescherming reden genoeg om door te gaan met de actie 'Fluit dit kabinet terug!'. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 nieuwjaarskaarten verzameld, maar hoe meer hoe beter. Vogels en natuur hebben het recht op een toekomst. Stuur daarom een vogelvriendelijke nieuwjaarswens naar Mark Rutte via www.vogelbescherming.nl

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck