IJsbedekking op Schildmeer in Groningen op 27 januari (links) en 28 januari (rechts) 2014 (foto: Alterra, Wageningen UR)

Volgen van ijscondities meren in Oost-Groningen met satelliet

De Natuurkalender
30-JAN-2014 - In Oost-Groningen deed koning winter afgelopen week zijn intrede met ijsvorming op het open water als gevolg. Op basis van satellietbeelden is de ontwikkeling van het ijs en de sneeuwbedekking op het Oldambtmeer, Schildmeer en Hondshalstermeer te volgen.

Bericht uitgegeven door Alterra Wageningen UR en De Natuurkalender [land] op [publicatiedatum]

In Oost-Groningen deed koning winter afgelopen week zijn intrede met ijsvorming op het open water als gevolg. Op basis van satellietbeelden is de ontwikkeling van het ijs en de sneeuwbedekking op het Oldambtmeer, Schildmeer en Hondshalstermeer te volgen.

Oldambtmeer
Het Oldambtmeer nabij de Blauwe Stad lag op 28 januari nog voor de helft open (zie foto's hieronder). Duidelijk is de scheidslijn tussen ijs en water te zien op het noordelijke deel van het meer. Het ijs is relatief donker van kleur wat aangeeft dat de ijsvorming pas heeft plaatsgevonden na de overvloedige sneeuwval op 25 en 26 januari. Een relatief klein gedeelte is gesmolten tussen de twee opeenvolgende satellietbeelden. De sneeuw daarentegen smelt zienderogen weg.

IJsbedekking op Oldambtmeer in Groningen op 27 januari (links) en 28 januari (rechts) 2014 (foto: Alterra Wageningen UR)

Schildmeer
Het Schildmeer in Oost-Groningen laat een vergelijkbare situatie zien als het Oldambtmeer. Duidelijk is weer de scheidslijn tussen ijs en water, en het ijs is relatief donker van kleur wat aangeeft dat de ijsvorming pas heeft plaatsgevonden na de overvloedige sneeuwval op 25 en 26 januari. Het ijsoppervlak is vrijwel gelijk gebleven van 27 op 28 januari.

IJsbedekking op Schildmeer in Groningen op 27 januari (links) en 28 januari (rechts) 2014 (foto: Alterra Wageningen UR)

Hondshalstermeer
De ijssituatie in het Hondshalstermeer ten westen van Nieuwolda is geheel verschillend met het Oldambtmeer en het Schildmeer. Op het beeld van 27 januari is het meer bijna niet te herkennen in de met sneeuw bedekte wereld. Dit komt doordat het al was dichtgevroren voor de sneeuwval van 25 en 26 januari. Hierdoor bleef de sneeuw liggen op het ijs en is het meer alleen te onderscheiden van het land via zijn contouren. Tijdens de dooi van 27 op 28 januari is het ijs gebarsten onder de druk van de sneeuw en heeft de sneeuw zich vermengd met het water. Hierdoor is er een natte sneeuw/waterprut ontstaan die weer goed zichtbaar is op het beeld van 28 januari.

IJsbedekking op Hondshalstermeer in Groningen op 27 januari (links) en 28 januari (rechts) 2014 (foto: Alterra Wageningen UR)

Tekst: Gerbert Roerink, Alterra Wageningen UR en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto's: Alterra Wageningen UR