December 2010 rustigste van de afgelopen vijf jaren

De Natuurkalender
26-DEC-2010 - Het is winter. Nederland is bedekt onder een witte sneeuwdeken. De natuur is in winterrust. Toch is de ene winter de andere niet. Niet elke winter is het even koud en ligt er evenveel en even lang sneeuw. Niet elke winter is de winterrust even diep en lang. Hoe ging dat in de winters van de afgelopen jaren? Een terugblik vanaf 2006 tot en met nu.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Het is winter. Nederland is bedekt onder een witte sneeuwdeken. De natuur is in winterrust. Toch is de ene winter de andere niet. Niet elke winter is het even koud en ligt er evenveel en even lang sneeuw. Niet elke winter is de winterrust even diep en lang. Hoe ging dat in de winters van de afgelopen jaren? Een terugblik vanaf 2006 tot en met nu.

Gehakkelde aurelia (foto: Kars Veling)Een jaar dat er direct uit springt is 2006. Het was het warmste jaar in Nederland tot dan toe en dat kon je zien aan de natuur. In de eerste helft van december werden nog meer dan 240 wilde en tweehonderd tuinplanten in bloei gezien. Er werden nog diverse vlinders gemeld zoals kolibrievlinder, atalanta, gehakkelde aurelia, kleine vuurvlinder en dagpauwoog. Veel vogels trekken normaal gesproken bij de eerste vorst richting het zuiden. Met het uitblijven van de vorst bleven tjiftjaffen, zwartkoppen en kieviten echter nog even hangen. De zanglijster begon alweer te zingen. Ook werden nog steeds jonge eendjes gemeld.

Steeds rustiger
2006 en 2007 waren allebei de warmste ooit tot dan toe. Er is wel een opvallend verschil. 2006 begon koud en werd daarna heel warm. 2007 begon warm en eindigde normaal. 2007, 2008 en 2009 hadden alle drie een vrij tot zeer zachte novembermaand, in 2007 gevolgd door een normale en in 2008 en 2009 door een koude decembermaand. Dit jaar zijn november en december allebei koud. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de natuur.

Zanglijster (foto: IVN Vecht en Plassengebied)In vergelijking met 2006 werd de decembermaand de afgelopen vijf jaar steeds rustiger. Als de decembermaand niet te koud is kom je nog wel eens bloeiende hazelaars en sneeuwklokjes, zingende zanglijsters en roffelende grote bonte spechten tegen. Die werden de afgelopen jaren dan ook nogal eens gemeld. Dit jaar is het rustigst van de afgelopen vijf jaren. De roffel van de grote bonte specht is nog nauwelijks gehoord, de zanglijster heeft zich nog helemaal niet laten horen, sneeuwklokjes bloeien nog niet en hazelaars nauwelijks. Met vorst en een sneeuwdek zijn de planten en dieren blijkbaar nog niet te porren om uit hun winterrust te komen. Een voordeel is dat mensen nu nog geen last hebben van hooikoorts en dat er dit jaar in december nog geen tekenbeten zijn gemeld. Dat was de afgelopen jaren wel anders.

Tekst: Wichertje Bron en Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto’s: gehakkelde aurelia: Kars Veling; zanglijster: IVN Vecht & Plassengebied