Gele kornoelje, bloem, K.U. Leuven Campus Kortrijk, www.kuleuven-kortrijk.be

Dag vorst; welkom vroege voorjaarsbloeiers

De Natuurkalender
16-JAN-2011 - Nu de temperaturen weer ruim boven het vriespunt uitkomen, komt de natuur gelijk weer een beetje tot leven. De eerste sneeuwklokjes zijn alweer gemeld bij De Natuurkalender en het is niet lang meer wachten op de eerste bloemen van gele kornoelje en klein hoefblad. Wie ziet de eerste?

 

 Gewoon sneeuwklokje (foto: Paul Busselen)Met de plotseling stijgende temperatuur eind vorige week, werd er meteen alweer van alles gezien in de natuur. Op Natuurbericht.nl verschenen berichten over vliegende wintervlinders, wandelende amfibieën en de eerste paddenstoelen. Vorig weekend werden ook de eerste bloeiende sneeuwklokjes doorgegeven aan De Natuurkalender. Waarschijnlijk zijn dit vroegbloeiende soorten als het Kaukasisch sneeuwklokje (Galanthus caucasicus) en Galanthus reginae-olgae. Vorig jaar verschenen deze al in december. Het algemeenste sneeuwklokje in Nederland, het gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis), laat als het goed is nog even op zich wachten. Deze soort begint normaalgesproken in februari, en tijdens zachte winters in januari, te bloeien. Het Kaukasisch sneeuwklokje en Galanthus reginae-olgae zijn aan hun eerdere bloei en daarnaast ook door hun bladeren van het gewoon sneeuwklokje te onderscheiden. De bladeren van het Kaukasisch sneeuwklokje zijn groter dan de smalle grijsgroene bladeren van het gewoon sneeuwklokje; de bladeren van Galanthus reginae-olgae zijn nog smaller en hebben een duidelijke centrale lijn in het midden.

Gele kornoelje (foto: Paul Busselen)Volgens de voorspelmodule van De Natuurkalender duurt het ook niet lang meer voordat de eerste gele bloemen van gele kornoelje en klein hoefblad zullen verschijnen. Uitgaande van historische waarnemingen en de negendaagse weersverwachting voorspelt de voorspelmodule de eerste bloeiende gele kornoeljes tijdens de laatste week van januari. De eerste bloemetjes van klein hoefblad verschijnen naar verwachting in de eerste week van februari.

Klein hoefblad (foto: Paul Busselen)Na de koude winter van vorig jaar werden de eerste bloeiwaarnemingen van gele kornoelje en klein hoefblad respectievelijk half en eind februari doorgegeven aan De Natuurkalender. De mediaan (middelste) van alle waarnemingen lag toen pas eind maart. Voor de komende dagen voorspelt het KNMI weer geleidelijk kouder weer. We zijn benieuwd wat de natuur gaat doen. Geef uw waarnemingen door via www.natuurkalender.nl!

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender
Foto's: Paul Busselen, K.U. Leuven Campus Kortrijk